Februar

Misjon blant innvandrere

Året 2017 var et travelt år for vår bror Shervin. Han har reist og besøkt mange menigheter og venneflokker. Året som vi nå er inne i ser ut til å bli like travelt og vel så det. Første halvår er lagt opp, så mange venter på besøk av vår kjære bror, samtidig som han står på for fullt i den tiden han skal være i menigheten. I februar besøker han Langevåg og Kråkstad. I mars besøker han Alta og Måløy. Vi takker Gud for denne tjenesten, som også vår menighet er en del av.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Den 6. jan. var det første internasjonale møtet i år. Det var virkelig fint å se en såpass stor forsamling på det første møtet. Det var en fryd å høre våre venner fra Kongo som gledet oss med sine friske sanger. Likeledes fikk vi lytte til sang fra vår kjære Simona og vår egen Ruth Dalen. Daiga ledet og Shervin talte. Vi kjente at det var så berikende å være samlet. Lørdag den 3. febr. er neste møte. Da får vi besøk av Anne Lise Gulbrandsen og kongokoret Levende Vann. Også denne gang deltar flere med sang. Vi gleder oss.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 3. febr. er det igjen Inter-nasjoanalt møte. Denne gangen får vi besøk av Anne Lise Gulbrandsen. Kongokoret Levende Vann og flere vil delta med sang. Daiga og Shervin blir også med.

 

Søndag 4. febr. får vi besøk av Arne Øystein Rambekk. Han er godt kjent hos oss, og vi ser frem til å få lytte til hans forkynnelse. Sanggruppa deltar.

 

Gordon Tobiassen besøker oss søndag 11. febr. kl. 18,00. Vi gleder oss virkelig til besøket. Menighetsmusikken deltar.

 

Våre kjære venner Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir med oss i møtene på onsdag 14. og søndag 18. februar.

 

Tore Kristiansen som er fast predikant hos oss en uke i måneden, besøker oss onsdag 22. og søndag 25. febr. I søndagsmøtet som er kl. 11,00 den dagen, blir det også barnevelsignelse, og Sanggruppa deltar i møtet. Det blir opptatt misjonsoffer til Tyrkia, og innsamling av månedsoffer. Tore Kristiansen taler og synger i onsdagsmøtene 7. og 28. febr.

Tilbakeblikk

Besøket av våre venner Jon Erling, Ina og Jørgen Henriksen fra Bryne den første helgen i den måneden var en rik opplevelse på alle måter.

 

Herlig og frigjørende forkynnelse og frisk sang. Arne Øystein Rambekk talte i formiddagsmøtet 10. desember om mellommannen. Det var ingen tale, men et budskap - takk og lov!

 

Vår egen Shervin talte i møtet den 17. des. Vi hadde også nattverd i det møtet. Det var mange som deltok med sang og vitsebyrd - en herlig samling.

 

På julaften i år var Betania nesten helt fullsatt. Øystein Åsen talte, og vi fikk lytte til mye fin sang. Gildt å se alle som også har gått i Betania som barn og ungdom som var med oss den dagen.

 

Året 2018 er startet opp, og vi takker Gud for den atmosfære som hviler over møtene. Tore Kristiansen var med den første uka på nyåret.

 

Shervin talte søndag den 14. jan. om Bruden - Guds menighet. Det var dyrebart. Under nattverden var det mange som deltok med vitnesbyrd og sang - herlig.

 

Søndag 21 jan. hadde vi besøk av noen fra Evangeliesenteret og Anne Lise Guldbrandsen. Å hvilket møte - det var underfullt. Gledelig var det også å se så mye folk i møtet.

Tyrkiamisjonen

Vi er nå i gang når det gjelder vår misjonsvirksomhet i Tyrkia, og får derfra positive tilbakemeldinger - Gud til ære. Som tidligere nevnt vil det blir tatt opp offer den siste søndagen i måneden sammen med månedsofferet som samles inn. Det er lagt ut egne konvolutter merket med ’Gave til Tyrkiamisjonen’. På den måten kan du gi misjonsgaven når det passer deg ved at du gir den i kollekten på det møtet du er. Gud signe oss alle til å være med her.

Takk

Vi har fått en takkehilsen fra Dorthea Simonsen angående blomsterhilsenen og besøket til jul. Hun blir 97 år i april i år, og er derved menighetens eldste. Men tross helseplager følger hun levende med i bønn og offertjenesten til menigheten.

Vipps nr. 126981

Vipps fungerer fint, og gaver kan på den måten sendes til menigheten når tid som helst på døgnet.

Nødhjelp - Lutandas familie

Det er gledelig å se at vennene står med her. Vi minner om misjonskonto 2801 48 21823 som du kan sende din gave til.