November

Misjon blant innvandrere

Oktober måned har vært en travel tid for vår bror Shervin. Han har hatt møter i Lillesand, Drangedal og vært i Alta over to helger med møter hver dag. Det har vært en åpen dør for Guds Ord, og folk har virkelig vært takknemlige for besøket av vår bror. Tilbakemeldinger forteller dette, og til det sier vi Takk og Lov. Som menighet er vi takknemlige for at vi er en del av dette. Husk fortsatt på innvandrer-misjonen i bønn og med midler. 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Vårt internasjonale møte den 6. okt. var virkelig en rik samling, og det var bra med folk. Vi fikk lytte til en ung broder fra Iran som virkelig hadde fått møte Jesus og skapt forvandling i hans liv. Likeså fikk vi lytte til vår egen Morten Haugland. Det var virkelig godt å høre ham. Mange søkte frem til forbønn i ettermøtet. Vi kjente Guds nærhet hvilte over møtet. Lørdag 3. nov. er det igjen et nytt møte, og da får vi besøk av Anne Lise Gulbrandsen som er godt kjent fra tidligere møter. Det blir veldig rikt med sangkrefter, i det vi får besøk Camilla Gamst fra Brasil (svigerdatter til Karin og Reidar) og Peter fra Nigeria som synger og spiller i sammen vårt eget Kongokor - Levende Vann og flere. Vi gleder oss!

Predikantbesøk og møter

Lørdag 3. nov. blir det Internasjonalt Møte. Vi får herlig sangbesøk fra Brasil, Nigeria, Kongo og flere. Anne Lise Gulbrandsen blir med i sammen med våre kjære Daiga og Shervin.

 

I søndagsmøtet den 4. nov. kl. 17,00 har vi den glede å får besøk av GladSang fra Vegårshei som synger og vitner. Vår egen Shervin Ebrahimian taler, og etter møtet blir det litt bevertning.

 

Tore Kristiansen taler og synger i møtet onsdag 7. og søndag 11. november, og i det møtet deltar også Sanggruppa. Det er alltid friske toner i vår brors forkynnelse og sang.

 

Onsdag 14. nov får vi igjen besøk av vår kjære bror Roy Arneberg som synger og taler.

 

Søndag 18. nov kl. 17,00 får vi besøk av Anne Berit og Torbjørn Arnesen. I det møtet blir også Evangelieteamet med - det blir frydefullt! Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir også med på onsdagsmøtet den 21. nov.

 

Arne Øystein Rambekk som er "fast" predikant hos oss en gang i måneden besøker oss søndag 25. nov. kl. 17,00. Menighetsmusikken deltar, og det er dagen for månedsoffer.

Tilbakeblikk

Vi ser tilbake på høstmåned nr. to, oktober, med takk og fryd i våre hjerter. I det første søndagsmøtet i oktober som var formiddagsmøte med nattverd, talte vår egen Shervin om Guds visdom -underbart. Det var stor nåde over vår bror og et herlig vitnemøte under nattverden. Sanggruppa gledet oss med sine friske sangtoner. Anne Berit og Torbjørn Arnesen var med oss i den andre uken i okt. Vi takker Gud for våre venner som gav oss mye både i sang og forkynnelse. Tore Kristiansen besøkte oss onsdag 17. og søndag 21. okt. Vår bror har god inngang hos oss med sine friske toner i sang og forkynnelse. Onsdag 24. okt. hadde vi igjen den glede å ha besøk av Roy Arneberg. Når dette bladet deles ut er vår kjære bror Arne Øystein Rambekk hos oss, og det gleder vi oss over.

Shervins besøk i Finnmark