September

Misjon blant innvandrere

Vår kjære bror Shervin Ebrahimian har i sommer mnd. også vært på reise og besøkt flere steder og stevner. Han har vært i Nappene ved Bergen, på Valldal- stevnet og Justøya. I august Drangedal, Lillesand, Lyngdal og i Langevåg. Så vår brors tjeneste er etterspurt. Vi som menig-het må være med og løfte i bønn for Daiga og Shervin. Hun er med ham når hun kan.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 2. sept. er det første inter-nasjonale møte etter sommeren. Denne gang får vi besøk av Pastor Nelson Vargese fra India. Vår bror har vært her tidligere, og er frisk i sin forkynnelse. Ina Gutu er med, og hennes friskhet som tolk er bare herlig. Også denne gangen blir det flere som deltar med sang, og det blir en enkel bevertning etterpå.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 1. sept. kl. 16,00 er det oppstarting på de internasjonale møtene etter sommeren. Vi får besøk av pastor Nelson Vargese fra India, og vår kjære Ina Gutu tolker. Også denne gang blir det rikt med sangkrefter og en enkel bevertning etter møtet.

Søndag den 2. sept. kl. 18,00 taler Nelson Vargese fra India. Gledelig at det også blir dåp den kvelden. Vi ser frem med for-ventning.

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen besøker oss onsdag 5. og søndag 9. sept. Våre venner er husvarme hos oss nå, og det er alltid friskt og godt å ha besøk av dem.

 

Onsdag 12. sept er det menighetsmøte. Her blir flere viktige saker

tatt opp.

 

Søndag 16. sept. taler vår egen Shervin Ebrahimian. Vi er glade og takknemlige for den åpenhet det er i møtene for vår kjære bror. Den søndagen får vi også sangbesøk av Anja Knutsen fra Vegårshei.

 

Onsdag 19. sept. får besøk av Roy Arneberg som synger og taler. Vår bror har vært med oss i tidligere møter, og vi gleder oss til å høre ham igjen.

 

Søndag 23. sept. blir det storbesøk i Betania. Grenlandskoret på ca 50 stk besøker oss i sammen med Berit og Arne Øystein Rambekk. Koret har vært hos oss en gang tidligere., Å hvilket herlig besøk! Vi gleder oss storlig til besøket. Det blir enkel bevertning etter møtet.

 

Tore Kristiansen som er husvarm hos oss besøker oss onsdag 26. og søndag 30. sept. Vi er glade for vår brors friske toner i sang og forkynnelse.

Tilbakeblikk

Vi ser tilbake med jubel og takk når vi tenker på møtene som vi har hatt i sommer. Det har vært utrolig godt besøk, og ikke minst har vi kjent at Guds nærhet har vært merkbart i møtene. Vi har hatt dåp, og det har vært to barnevelsignelser og Gud har rørt til helbredelse. I sept. skal vi ha dåp igjen. Haakon Martinsen, Tore Kristiansen, Berit og Arne Øystein Rambekk, Anne Berit og Torbjørn Arnesen og ikke minst vår egen Shervin Ebrahimian har talt i møtene, Vi har også hatt besøk av en ung forkynner Brage Sivesindtajet søndag den 19, aug. og det var virkelig et friskt besøk. Så forkynnelsen har vært rik, varierende og løftene - takk og lov! Vi er Gud takknemlige for det.

Møtetider

Fra 1. sept. begynner søndagskvelds-møtene kl. 18,00. Slik blir det frem til jul foreløpig. I høst blir det også flere søndagsmøter på formiddagen. Så her må dere følge med i avisen, nettsiden vår, i Betania - Nytt og hva som opplyses på møtene.

Lutanda

Vår kjære bror Lutanda som er fra Kongo og er trofast med i møtene hos oss reiser nå til Burundi som er nabolandet til Kongo for en måneds tid. Hele hans familie og venner vil da møte ham, da de får lov å komme til Burundi. Han skal også være med i flere møter der nede, også som forkynner. Det er stor nød i vår brors hjerte til å nå sitt folk med evangeliet. Så vi vil huske vår bror i våre bønner. Det er jo kjent at menigheten støtter flere barn i familien til vår bror, så de kan få det mest nødvendige til livets opphold og skole-gang. Vil du være med å støtte, så er det kontonr. 2801 48 21823. Kasserer Randi M. Karlsen sørger for at det komme frem.

Økonomi

Vi er veldig glade og takknemlige når vi ser at vennene står med også i sommer. Det sendes inn på menighetens bank-konto og Vipps brukes og fungerer.

Dåp og barnevelsignelser

I første halvår har vi hatt flere dåps-handlinger og likeledes flere barnevel-signelser. Hvilken glede det har vært. Gledelig er det også at nå i august blir det barnevelsignelse, og i september blir det dåp igjen.

Bønnesamlingene

har også startet opp igjen etter sommeren både på tirsdag kl. 11,00 og torsdag kl. 19,00. Vi har løfter om at den som ber, skal få, og vi har mye å be om. Elias ba og himmelen gav, og det gjelder enn i dag.

Takk

Til den som har sørget for kledningen på «gamle» Betania har blitt vasket og vårt gamle verneverdig røde hus har blitt malt.

Hjemlov

Våre kjære Eva Tønnessen sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser og Herre tirsdag 7. aug. Den 1 .okt. ville hun ha blitt 90 år, så hun har levd et langt og rikt liv. Hun har tilhørt menigheten i flere 10 år, og vært trofast med på møtene så langt helsen tillot det. Vi minnes henne med takk og lyser fred over hennes minne.