Juni - August

Misjon blant innvandrere

I mai har vår bror Shervin besøkt menigheter i Førde, Kvinesdal og Sødal bedehus i Kr.sand. I juni skal han til Bergen, Lillesand, og i juli skal han og Daiga være med på Valldalstevne. Daiga og Shervin har også som ektepar vært på TV og blitt intervjuet når det gjelder den tjenesten de har i menigheten, arbeidet blant innvandrere. Det var stor nåde over våre venne her, og vi vil fortsatt huske dem i våre bønner. 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag 2. juni er det igjen internasjonalt møte. Det blir rikt med sangkrefter: Simone fra Froland og Kongokoret Levende Vann med flere blir med i sammen med våre kjære Daiga og Shervin.

 

Haakon Martinsen besøker oss den første søndagen i juni. Vår bror er som «hjemme» hos oss.

 

Søndag 10. juni kl. 11,00 taler Shervin Ebrahimian, og Sanggruppa deltar. Det blir dåp og nattverd den dagen.

 

Arne Øystein Rambekk taler og synger i kveldsmøtet den 17. juni. Det er lenge siden våre bror har vært her. Vi gleder oss.

 

Tore Kristiansen som er «fast» hos oss, blir med i søndagskvelds-møtet den 24. juni. Likeledes blir han også med oss 29. juli og 12. aug. Alltid godt å høre på vår bror gjennom frisk sang og for-kynnelse.

 

I juli taler Shervin i to møter. søndag 1. og 22. Søndag den 1. juli er møtet kl. 11,00, og det blir barnevelsignelse. Søndag den 22. juli er møtet kl. 19,00, og flere sangkrefter vil delta. Han blir også med oss i møtet den 5. august.

 

Søndag 19. aug. blir det sannsynligvis møte kl. 11,00. Det blir nattverd. Når det gjelder predikant den dagen, så vil det bli kunngjort og avertert. Det arbeides med dette.

 

Festsøndagen blir 26. aug. Arne Øystein Rambekk er med oss den dagen, hvor vi begynner kl. 16,00. Her må alle være med. Det blir festbevertning og rikt med sangkrefter. Barnevelsignelse blir det også, så her blir det riktig en festsamling. Månedsoffer og misjons-offer for juli og august innsamles.

 

Onsdag 29. aug. blir det menighetsmøte.

 

Lørdag 1 sept. er det internasjonalt møte, og vi får besøk fra India som også blir med oss i søndagsmøtet 2. sept. Mer om det i neste

Betania-nytt.

Tilbakeblikk

Siste søndag i april hadde vi besøk av Olav Dahl som tidligere har vært forstander i mange menigheter blant oss. Det var virkelig en berikelse å lytte til hans forkynnelse - mektig! Søndag den 6. mai på formiddagsmøtet var det avslutnings-høytid for vår unge venn Stian Larsen. Det var virkelig en fin og verdig stund, og Shervin Ebrahimian talte og ledet det hele på fin måte. Det er var også godt og lytte til Sanggruppa og Laila. Flere møte-fremende var til stede, og de fikk oppleve at det var rikt å være på Betania den dagen. Søndag 13. mai var Betania så å si fullsatt til siste benk. Vi fikk lytte til Gordon Tobiassen og den alltid så friske manns-musikken fra Greåker. Å hvor herlig og løftende det var å være til stede. Vi kjente Guds nærvær på en mektig måte. Første pinsedag var vi samlet til et misjonsmøte som virkelig grep oss alle. Vidar Aronsen og venner fra Kina og Hongkong var med i møtet. Vi fikk lytte til mektige vitnesbyrd om Guds store gjerninger som skjer i Kina. Det var gripende.

Møtetider

Søndagskveldsmøtene i juni, juli og aug. begynner kl. 19,00 - sommertid. Det blir også noen søndagsmøter som begynner kl. 11,00. Og ikke minst festdagen vår 26. aug. er kl. 16,00. Det kan skje forandringer siden Betania-nytt denne gangen er for tre måneder. Følg med i Agderposten og på vår nettside.

Arendalsuka

som arrangeres i tiden 13.-18. august er vi blitt til innbudt til å være sammen med Filadelfia, Baptistkirken, Misjonskirken, Frelsesarmeen, Norkirken og Gideon under standen Gatekirken som Filadelfia har. Vi har fått dagene onsdag 15, aug. i tiden fra kl. 11,00 til kl. 17,00. Den dagen skal vi servere kaffe og vafler og presentere det vi står for igjennom samtaler og ellers. På torsdag den 16. aug. skal vi ha bønnevakttjeneste i Frelsesarmeens lokaler fra kl. 11.00 til kl. 17,00. Shervin Ebrahimian er kontaktmann for dette fra vår menighet. Kunne du tenke deg å være med her så ring Shervin på tlf. 911 58 681.

Økonomi

Vi takker så hjertelig for alle som står trofast med og viser giverglede og ansvar når det gjelder offertjenesten til menig-heten og misjonen. I sommermånedene går møteaktiviteten litt ned, men de faste utgiftene er der likevel. Vi ønsker alle en god sommer og ferie, og minner om menighetens bank kto.: 2800 62 43705 og Vipps nr.: 126981. Hjertelig takk for at dere vil stå med her.