Mai

Misjon blant innvandrere

I april har vår bror Shervin besøkt menigheter i Langevåg, Førde, Kr.sand og Vennesla. I mai går turen til Kvinesdal og Sødal utenfor Kr.sand. Som menighet er vi takknemlige for de åpne dører som vår bror har fått i tjenesten, når det gjelder innvandremisjonen. Gud skal ha takk for at stadig nye mennesker nåes med evangeliet.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Nytt internasjonalt møte blir lørdag 5. mai, og Roy Sveinungsen synger og vitner. Kongokoret Levende vann og flere er med og gleder oss med sang og hilsninger i sammen med våre egne Daiga

og Shervin. Som vanlig blir det bevertning etter møtet.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 5. mai er det igjen Internasjonalt møte. Roy Sveinungsen, Shervin og Daiga blir med. Flere deltar med sang i sammen med Kongokoret Levende Vann - bevertning.

 

Søndag den 6. mai kl. 11,00 er det et høytidsmøte. Shervin skal tale, og det blir avslutningsmøte for Stian S. Larsen som har gått på Tentrosamling - Tove S. Johannessens barnebarn. Sanggruppa og Laila Halvorsen synger i møtet. Vi oppfordrer alle til å slutte om møtet.

 

Torsdag 10. mai som er Kr. Himmelfartsdag blir det møte kl. 19,00. Tore Kristiansen taler og synger i møtet.

 

Besøk av Gordon Tobiassen, Terje Grandal og Manns-musikken fra Greåker Søndag 13. mai kl. 11,00. Vi gleder oss til besøket. Det har alltid vært så løftende og rikt med våre brødre - frisk sang og vitnesbyrd.

1. pinsedag blir det besøk helt fra Østen. Vidar Aronsen og en bror fra Kina blir med i møtet som er kl. 18,00. Det vil bli tatt opp misjonsoffer til arbeidet for bibel-trykking og utdeling av bibler til Kina.

 

Søndag 27. mai får vi besøk av Else M. og Erling Walther igjen.

 

Haakon Martinsen blir med oss i møtene onsdag 30. mai og søndag 3. juni. Det er lenge siden han var hos oss. Hele familien står nå på flyttefot til Østlandet.

 

NB! Som dere ser så blir det to møter kl.11,00 og to møter kl. 18,00 i mai måned. I juni, juli og aug. blir kveldsmøtene kl. 19,00. Mer om det i neste Betania - Nytt.

Tilbakeblikk

Vi ser tilbake på påskehøytidens møter med en stor takk i våre hjerter - utrolige fine samlinger palmesøndag, langfredag og 1. påskedag. Alle møtene var godt besøkt, og Guds nærvær hvilte over møtene på en mektig måte. Arne Øystein Rambekk talte palmesøndag, Shervin Ebrahimian på Langfredag og Tore Kristiansen første påskedag. Søndag den 8. april hadde vi besøk av Gla Sang fra Vegårshei. Shervin talte, og det var dåp. Her lød lovsangen kraftig og mektig i møtet - underfullt! Vår bror Shervin hadde virkelig et budskap den kvelden. Det var en berikelse å være til stede. Gledelig å se den innsatsen det var ang. vårdugnaden inne og ute. 20 stk var møtt frem, og gjorde en stor innsats. Takk til dere alle. I søndagsmøtet 15. apr. talte Erling Walther om å finne et hvilested for troen vår. Det var virkelig et budskap som skapte glede i våre hjerter. Fint å høre Else M. og Menighetsmusikken som beriket oss med sine sanger.

På vårt årsmøte

fikk vi den glede å høre gode nyheter ang. Tyrkiamisjonen og likeledes hvorledes det går med alle de syv barna til Lutandas familie. Pengene som sendes kommer vel frem, og flere av dem går nå på skolen. Vi minner om misjonskontoen 2801 48 21823

som det kan sendes gave til v/kass. Randi M. Karlsen. Takk til alle som står med her.

Menighetens Vippsnr. 126981

Denne giver ordningen fungerer fint. Det blir sendt inn gaver i møtene og ellers når det passer. Hjertelig takk!

Klipp fra årsmøtet

Menighetens årsregnskap for 2017 ble lagt frem, og det viste virkelig et gledelig resultat på alle måter. Menigheten er ingen bank, så det som kommer inn går ut. Vi takker derfor alle som kjenner sitt ansvar og står med her. Vi har store utfordringer, når det gjelder nytt lydanlegg, likeså ventilasjonen, og ikke minst menig-hetens rike misjonsarrangement. Det er derfor gledelig å se at vennene står med.

Hjertelig takk

Dorthea Simonsen sender en hjertelig takk til menigheten for oppmerksomheten med blomsterhilsen på sin 97 års dag.