Januar

Misjon blant innvandrere

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

I vårt internasjonale møte den 3. des. hadde vi besøk av Jon Erling, Ina og Jørgen Henriksen. Det var et mektig møte, og vi opplevde et Herrens nærvær på et underfullt vis. Våre venner talte, sang og vitnet, og vi fikk også lytte til Levende Vann fra Kongo. Lørdag 6. jan. er det igjen Internasjonalt møte med mye rik sang fra Simone fra Froland. Kongo-gruppa Levende Vann og flere. Daiga og Shervin leder og taler. I januar skal Shervin ha møter i Drangedal og Langevåg. Vi vil huske dette arbeidet i våre bønner. Minner om bankkontonr. for Misjon blant innvandrere: 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Tore Kristiansen er med oss i den første uken på det nye året 3. - 7. jan. Vi er glade for vår kjære bror og hans friske forkynnelse. Menighetsmusikken deltar. Han blir også med oss i onsdagsmøtet 17. jan.

 

Lørdag 6. jan. blir det Internasjonalt møte. Daiga og Shervin leder og taler, og Kongogruppen Levende Vann blir med i sammen med Simone og flere som vil delta.

 

Søndag 14. jan. taler vår egen Shervin Ebrahimian, og Sanggruppa blir med. Det blir også nattverd i det møtet som er kl. 18,00.

 

Søndag 21. får vi besøk av venner fra Evangeliesenteret som vil synge og vitne. Det vil bli tatt opp offer til dem.

 

Onsdag 24. jan. har vi den glede å få besøk av Else M. og Erling Walther igjen.

 

Arne Øystein Rambekk blir med oss søndag 28. jan. kl. 18,00. Menighets-musikken deltar. Det er en stund siden vår bror var hos oss, og det er alltid så rikt å sitte under hans talerstol.

 

Onsdag 31. jan. har vi den glede å få besøk av Haakon Martinsen.

Tyrkiamisjonen

I vårt menighetsmøte 29. nov. sa menigheten et klart ja til å starte misjons-virksomhet i Tyrkia. Mehrab som ble frelst og døpt mens han var her i menigheten som asylsøker. Han har nå vært i Tyrkia i noen år, og startet opp møtevirksomhet der i sitt eget hjem. Ved Guds nåde har han opplevd å be til Gud med så å si hele sin familie og vel så det. Takk og lov! Vår egen Shervin var på besøk i 2016 og døpte flere av dem i Middelhavet. Dette ser ut til å øke på, i det også flere iranere som er kommet til Tyrkia har kontaktet ham, og likeså flere i familien. Mehrab og hans kone leder dette arbeidet uten noen form for fast inntekt. Det er nå blitt lagt på våre hjerter. Vi vil derfor som menighet være med å gjøre dette misjonsprosjektet mulig ved å støtte dem økonomisk, og ikke minst huske dem i våre i våre bønner. Vi gripes av tårer når vi tenker på hvilken ringvirkning dette har hatt og har i det at vi kan være med i Tyrkia med Det Glade Budskap. Det ble vedtatt at kr. 4.000,- skulle sendes ut som et fast beløp hver mnd. Men det blir ikke opprettet engen konto. Alt går igjennom menighetskassen som har kontonr.: 2800 62 43705

Ønsker du å være med å støtte dette misjonsarbeidet, kan du sende penger på kontonr. nevnt over og merke med "Tyrkia". Det vil også bli tatt opp misjonsoffer til Tyrkia. Det er et stort løft for menigheten, men her løfter vi i flokk. Det er ikke vår sak, men Guds sak. Tenk så stort at vi får være med!

Økonomi

Vi er så takknemlige og glade for det ansvar som vises gjennom givertjenesten i menigheten. Vi står også foran nye utfordringer

i 2018, idet vi oppretter Tyrkiamisjonen. Videre fortsetter vi med nødhjelpen til Lutandas familie i Kongo og ikke minst den daglige driften til menig-heten og Innvandremisjonen. Så vi er en virksom menighet, og vi er derfor så takknemlige for alle som er med. Noen sender sitt offer direkte til menigheten, noen bruker Vipps og andre igjen offerkurven som sendes rundt i møtene. Det ligger også nye månedsoffer-konvolutter for 2018 i lokalet. Uansett hvilken måte du vil gi din gave til menigheten på, så er vi så takknemlige for alle som viser ansvar her. Det er et løfte gitt til den som er en glad giver. Gud velsigne oss alle!

Vipps nr. 126981

Vipps fungerer fint, og gaver kan på den måten sendes til menigheten når tid som helst på døgnet.

Nødhjelp - Lutandas familie

Det er gledelig å se at vennene står med her. Vi minner om misjonskonto 2801 48 21823 som du kan sende din gave til.