April

Misjon blant innvandrere

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 6. april er det igjen Internasjonalt møte. Denne gang får vi besøk av Anne Lise Gulbrandsen som er godt kjent hos oss. Likeledes får vi besøk av vår kjære Vidar Aronsen som reiser nesten i hele Østen, Kina, Japan Hongkong osv. for å dele ut bibler på deres eget språk. Mange kommer til tro tross i forfølgelse og motgang. Rikt blir det med sangkrefter også denne gang. Her er det mange som blir med. Daiga og Shervin leder det hele, og det blir noe å «bite» i.

Predikantbesøk og møter

Vidar Aronsen blir med i den første uken i april: Onsdag 3., lørdag 6. Internasjonalt møte og søndag 7. Søndag den 28. er han også på plass, og da er møtet kl. 11,00.

 

Anne Lise Gulbrandsen og Vidar Aronsen blir med i det Internasjonale møtet lørdag den 6. Lovsangskoret Levende Vann fra Kongo og flere vil berike oss med sang. Som vanlig blir det enkel bevertning. Shervin og Daiga er også på plass.

 

Onsdag 10. april blir vårdugnad ute og inne. Siden påsken kommer så sent i år, ønsker vi å gjøre den dugnaden på den dagen. Vi starter fra kl. 16,00 og utover. Ønsker du å begynne før, eller at det passe bedre en annen dag, så si ifra til Anne Grethe Moltemyr eller til Laila Halvorsen. Det blir servert kaffe og litt å bite i. Møt opp!

 

Palmesøndag 14. april taler Arne Øystein Rambekk hos oss. Møtet er kl. 18,00, og menighetsmusikken er med.

 

Påskens møter: Langfredag kl. 11,00 med nattverd hvor Shervin Ebrahimian taler og flere deltar med sang og vitnesbyrd.

 

Søndag 21. april 1. påskedag - Han er oppstanden! - er møtet kl. 18,00. Tore Kristiansen taler og synger og Menighetsmusikken er med.

 

Gordon Tobiassen taler i onsdagsmøtet 24. april.

Tilbakeblikk

Søndag den 24. februar hadde vi den glede å døpe tre norske ungdommer i tyveårsalderen. Det var virkelig en høytidsstund på alle måter, og Guds nærvær var mektig til stede. Tore Kristiansen var med oss den søndagen, og vi fikk lytte til hans liflige sanger og forkynnelse. Roy Arneberg har vært med noen onsdager i febr./mars. Møtene har virkelig vært godt besøkt til å være ukemøter. Arne Øystein Rambekk talte i søndags-møtet den 3. mars. Det var rikt på alle måter - et møte i «Gudsnærhet». Olav Dahl har talt i to søndagsmøter i mars. Det var virkelig godt å lytte til den matnyttige forkynnelsen. Tore Kristiansen som er godt kjent hos oss, talte i møtet onsdag 20. og søndag 24. mars og Kongokoret var med på søndagen - herlig. Når Betania-nytt for april deles ut, er Vidar Aronsen med oss. Det er lenge siden han var hos oss, vi gleder oss.

Økonomi

Regnskapet for 2018 ble lagt frem på vårt årsmøte, og gledelig var det å se at innkomstene til menighetskassen også i 2018 viste en økning. Offer viljen er stor i Betania, og det er vi veldig glade for. Takk til alle som står med her.

Møtetider

Vi er nå i april måned, og da blir kvelds-møtene kl. 18,00. Det blir også noen søndagsformiddagsmøter, så følg med i avisen, møtekalenderen og det som opplyses i møtene. Vi går mot lysere tider i naturen.

Ny menighetstjener

I vårt årsmøte den 13. mars ble Morten Haugland valgt inn som ny menighets-tjener. Vår bror er 35 år gammel, gift med sin kjære Georgeta, og de har 3 skjønne små jenter. Hele familien har gått en tid hos oss, og har hele tiden vist ansvar og vært trofaste på møtene. Vi takker Gud for våre venner som stiller seg i rekkene for å tjene Herrens sak. La oss huske våre venner i bønn.