Mars

Misjon blant innvandrere

Som vi skrev i forrige nr. av bladet vårt, så er det gledelig å se den åpningen vår kjære bror Shervin har fått i det å besøke menigheter som trenger hjelp og inspirasjon i dette arbeidet. Mange nye nåes med evangeliet og blir frelst. Tenk, her får vi være med. I Drangedal, Kvinesdal, Larvik og ikke minst i Langevåg har det åpnet seg en dør for Shervin, og flere og flere nås med evangeliet.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 2. mars er det igjen møte. Denne gang får vi besøk av Brubakken Evangeliesenter som synger og vitner. Likeledes vil vår kjære søster Inna Baranovska fra Ukraina være med å bringe oss et vitnesbyrd. Vi gleder oss. Kongokoret Levende Vann, Daiga og Shervin er også på plass.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 2. mars er det igjen Internasjonalt Møte. Denne gang får vi besøk av Brubakken Evangeliesenter som synger og vitner.

 

Søndag 3. mars er Arne Øystein Rambekk med oss, noe vi er veldig glade for.

 

Onsdag 6. mars er Roy Arneberg med oss igjen.

 

Vår kjære bror Olav Dahl taler i søndags-møtene 10. og 17 .mars.

 

Onsdag 13. mars er det Menighetens Årsmøte. Her vil regnskapet for 2018 bli lagt frem. Det blir valg på en ny menighetstjener. Likeledes blir Shervins tjeneste også en sak som tas opp.

 

Tore Kristiansen blir med oss onsdag 20. og søndag 24. mars.

 

Vidar Aronsen taler i søndagsmøtet 31. mars. Misjons og månedsoffer blir opptatt i det møtet. Han blir også med oss onsdag 3. og søndag 7. april.

Tilbakeblikk

Til tross for mye snø og nesten uframkommelige veier, har vi opplevd at det har vært godt med folk på møtene. Søndag den 27. jan. måtte vi avlyse møtet pga været. Det er andre gang på 50 år. Guds nærhet har hvilt over samlingene. Ja, det har vært en velsignelse og glede å få være til stede på møtene. Onsdag 30. jan. hadde vi besøk av Haakon Martinsen. Det var til berikelse for oss alle. De to første søndagene i febr. har vi hatt besøk av Olav Dahl og Arne Ø. Rambekk. Søndag den 17. talte Shervin, og vi hadde nattverd. Roy Arneberg har talt i flere onsdagsmøter. Vi vil vi takke Gud for ham og hans kjære kone Lena som også er med i møtene. Når bladet deles ut, så er Tore Kristiansen på plass igjen. Godt å ha vår kjære bror iblant oss.

Økonomi

I vårt årsmøte den 13. mars vil regnskapet for 2018 bli lagt frem. Det viser en liten økning i menighetskassen også i 2018. Dette er gledelig. Utgiftene i 2108 var ca. kr. 100.000,- høyere enn året før på grunn av oppgradering ang. det elektriske blant annet. Vennene har stått med, og det er en sunn økonomi i menigheten. Takk til alle som bidrar her. Vi har også i år en del økonomiske utfordringer. Men når vi har hjertet på rette plass for Guds sak og menigheten, så tror vi dette vil løse seg. Gud signe oss alle at Guds sak blir vår hjertesak!

Møtetider

Også i mars forsetter kveldsmøtene å begynne kl. 17,00. I april går vi over til å ha kveldsmøtene kl. 18,00, og da blir det også noen søndagsformiddagsmøter. Følg med i møtekalenderen.

Gledelig

at vi også i dette nummer av Betania - Nytt kan si et hjertelig velkommen til Inna Baranovskva og Oddvar Østreim som ønsker å ha Betania som sitt åndelige hjem. Gud velsigne dere, og hjertelig velkommen til felleskapet!

Nytt alarmanlegg

I løpet av febr. måned blir det montert et nytt og oppgradert alarmsystem hos oss. Det var noe vi måtte gjøre. Vi har gått over til Secktor Alarm som har gitt oss et bedre tilbud enn det vi hadde. Mer info om det på årsmøtet 13. mars.