September

Misjon blant innvandrere

Vi vil huske på vår bror Shervin i våre bønner og med våre midler til misjonen.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 7. sept. er vi i gang igjen. Vi har den glede å ha med oss Jon Erling Henriksen som taler og synger. Flere sangkrefter blir med, og det blir enkel bevertning etter møtet. Be gjerne noen med deg. Daiga og Shervin leder/synger.

Predikantbesøk og møter

Søndag 1. september blir det møte kl. 11,00. Anne Berit og Torbjørn Arnesen er med oss den dagen. Det blir også nattverd hvor flere kan delta.

 

Jon Erling Henriksen blir med oss i møteaksjonsuken 6. – 8. sept. Vår bror er godt kjent fra tidligere, og vi er glade for han er med denne uken. Det er rikt å lytte til vår bror forkynnelse og hans sanger. På fredag 6. sept. blir også Evangelie-teamet med, og på lørdag kl. 16,00 er det internasjonalt møte. På søndag synger Menighetsmusikken.

 

Søndag 15. kl. 11,00 har vi den glede å få besøk av Gordon Tobiassen og Brødremusikken fra Greåker. De trenger ikke noe større presentasjon, da de i flere år har gjestet oss med besøk. Det er så forfriskende å høre dem synge og vitne, ikke minst Gordon Tobiassen. Det blir tatt opp offer til Ordet og Israel.

 

Haakon Martinsen blir med oss onsdag 18, sept. Det blir kun det ene møtet denne gangen, da han er på gjennomreise.

 

Olav Dahl besøker oss i søndagskvelds-møtet den 22. sept.

 

Onsdag 25. sept. blir det et viktig menighetsmøte hvor det blir orientering om en del viktige saker.

 

Arne Øystein Rambekk taler og synger i søndagskveldsmøtet den 29. september. Vi er så takknemlige for hans besøk hos oss som er til stor glede og velsignelse på alle måter. Det blir misjons- og måneds-offer i møtet.

Tilbakeblikk

Møtene i juni, juli og august har virkelig vært godt besøkt selv om det er ferietid og sommer. Vi takker Gud for hans nærvær i møtene. Søndags formiddagsmøte den 4. aug. var et mektig møte. Det var nattverd, mye folk og flere nye ansikter. Det var herlig med alle som var med i møtet. Shervin talte, og flere deltok med sang.

Økonomi - gledelig

Pr. 1. juni viste inntektene til menigheten en fin økning. Og vi sier hjertelig takk til alle som var med her. Vi har nettopp fått den gledelige meldingen at vi allikevel får tilskuddet fra stat og kommune for 2019, takk og lov! Ca 60 menigheter mistet tilskuddet, slik som vi. På grunn av en ny søkerordning for 2019 så vil dette året være som er et overgangsår ved å la alle få det de har søkt om. Dette er vi glade og takknemlig for. Mer informasjon på menighetsmøtet i september.

Bønnesamlingene

på tirsdag og torsdag er i gang igjen etter et lite opphold i sommerferien. Vel møtt til disse samlingene som har stor betydning for menigheten og ikke minst oss selv.

Møtetider

Nå er vi september måned, og det går mot høst. Det blir to formiddagsmøter og tre kveldsmøter denne måneden. Kveldsmøtene er kl. 18,00.

Menighetsmøte

Onsdag den 25. sept. blir et møte hvor vi orienterer om en del viktige saker som gjelder økonomi, De frie venner ang. Pinsebevegelsen og fremtidige predikant-besøk og møter blant annet.