Desember

Misjon blant innvandrere

Shervin har i nov. besøkt flere menigheter, og i desember har han kalenderen full. Det er så gledelig at dette misjonsarbeidet har vokst på den måten at flere spør etter besøk av vår kjære bror. Gud være lovet - han er med!

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 7. des. kl. 16,00 er det nytt Internasjonalt Møte. Denne gangen blir også Anne Lise Gulbrandsen fra Evangeliesenteret med. Daiga, Shervin og flere sangkrefter deltar - Bevertning.

Predikantbesøk og møter

Søndag 1. desember får vi besøk av Olav Dahl, og møtet er kl. 11,00. Det er alltid godt å sitte under hans talerstol. Nattverd blir det også den dagen.

 

Haakon Martinsen besøker oss onsdag 4. og søndag den 8. desember. Det er herlig å lytte til vår brors friske forkynnelse og sanger.

 

Lørdag 7. desember blir det Internasjonalt Møte (se omtale side 4).

 

Arne Øystein Rambekk som er vår faste en søndag i måneden taler og synger i søndagsmøtet 15. des. Sanggruppa blir også med den dagen.

 

Søndagsmøtet 22. des. som er kl. 11,00 får vi besøk av vår kjære bror Gordon Tobiassen.

 

I søndagsmøtet den 29. desember som er det siste møtet i 2019 taler vår egen kjære Shervin Ebrahimian, og flere deltar med sang.

Tilbakeblikk

Onsdag 30. okt. og søndag 3. nov. hadde vi besøk av Gordon Tobiassen. Onsdagsmøtet var i profetordets tegn. Det var utrolig mye folk den kvelden, og et mektig møte. Det samme kan vi si om søndagsmøtet.

 

I andre uken i nov. hadde vi besøk av Haakon Martinsen. Vi kjente virkelig Guds nærhet hvilte over møtene. Det var godt og løftende å lytte til vår brors forkynnelse.

 

Søndag 17. nov. hadde vi den gleden å ha besøk av GladSang fra Vegårshei og Glenn Johnny Vaagsnes som er leder for Evangeliesenterets arbeid her i byen. GladSang løftet oss opp med sine friske sanger og vitnesbyrd, og vi fikk lytte til et mektig budskap fra våre kjære bror. En herlig atmosfære hvilte over møtet fra begynnelsen til slutt.

 

Olav Dahl taler i søndagsmøtene 24. nov. og 1. des. Vi har skrevet det før og gjør det igjen. Det er godt og trygt å sitte under vår brors talerstol.

Økonomi

Lydanlegg

Vi er takknemlige for den fine givergleden som vises i menigheten. Vi har en del økonomiske utfordringer idet høyttaler anlegg, teleslynge osv. nå oppgraderes. Dette har vi ventet på, og nå er det i gang.

 

Revisor

På grunn av menighetens størrelse og økonomi er vi nå pålagt å ha offentlig revisjon som blir en merutgift på ca. kr. 20.000-25.000,- i året.

 

Varmeanlegget

Vårt varmeanlegg som er fra 1992 trenger også en etterlengtet oppgradering og fornyelse. Men dette må vi ta etter hvert.

 

Dette er til orientering, men når vi løfter i flokk her, så vil også det økonomiske gå bra. Hjertelig takk til dere alle! 

Hjemlov

Vår kjære Ingeborg Tønnessen sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser og Herre søndag 10. nov. Ingeborg har tilhørt menigheten i mange år og vært menighetstjener, formann i søstermisjonen og festkomiteen - oppgaver hun helhjertet gikk inn for. Hun hadde blitt 80 år den 15. desember. Som menighet er vi rik på mange gode minner. Våre tanker går til Hans og hele hans familie som vi vil løfte frem i våre bønner. Vi lyser fred over hennes gode minne.

Nødhjelp til Lutandas familie

Det er gledelig å se at vennene står med her. Vi minner om misjonskonto 2801 48 21823 som du kan sende en gave til.