Januar

Misjon blant innvandrere

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Det internasjonale møtet i desember var virkelig en fin samling. Jon Erling Henriksen talte og sang i sammen med flere. Alltid godt å høre Kongokoret vårt. Fint å se alle som var samlet, og lørdag den 5. jan. er det nytt internasjonalt møte.

Predikantbesøk og møter

Så er vi i gang med et nytt år, et nådens år fra Herren. Det blir Internasjonalt Møte allerede lørdag 5. jan kl. 16,00. Daiga, Shervin og Morten blir med i sammen med flere. Vårt kjære Kongokor Levende Vann er også på plass. Også her vil flere delta med sang. Det blir bevertning.

 

Søndag den 6. jan er møtet kl. 11,00. Vår egen Shervin Ebrahimian vil være med. Flere deltar med sang, og det blir nattverd.

 

Gordon Tobiassen blir med oss i møtene på onsdag 9. og søndag 13. jan. Det er alltid godt å lytte til vår brors forkynnelse. Vi gleder oss. Han skal også ha møter i distriktet, så han står på. Det vil bli tatt opp offer til Ordet og Israel i søndagsmøtet.

 

Tore Kristiansen som er godt kjent hos oss taler og synger i møtene onsdag 16. og søndag 20. jan. Det er en stund siden vår bror var hos oss nå, så velkommen skal du være.

 

Roy Arneberg besøker oss i onsdags-møtet 23. jan. Det har vært godt og rikt å lytte til vår brors forkynnelse. Han blir også med oss onsdag 13. februar.

 

Søndag 27. jan. har vi den glede igjen å få besøk av Olav Dahl. Vi er glade for at han har sagt ja til være med noen søndager. Det er alltid så godt å sitte under hans talerstol.

Tilbakeblikk

Jon Erling Henriksen talte og sang i søndagsmøtet den 2, des. Å hvilket frigjørende budskap vi fikk høre. Roalds 50 års tjeneste i menigheten ble markert med blomsterhilsen og gode ord fra Shervin og Tore. Etter møtet fikk vi festbevertning med festkaker. Søndag den 9. des. var Olav Dahl hos oss. Det var virkelig berikende å lytte til vår brors forkynnelse. Sanggruppa var med å løfte med sin fine julesanger. Det var også nattverd den dagen. Berit og Arne Øystein Rambekk sang og talte i søndagsmøtet den 16. des. Vi er glade for den kontakten vi har med våre venner. Det er alltid så godt å lytte til det de har å gi. Søndag den 23. besøkte Gordon Tobiassen oss. Det var et mektig Guds nærvær som førte til lovsang, takk og tilbedelse hvor bror Gordon sa at dette er sjeldent. Takk Gud for hans nærvær på denne måte. På julaften fikk vi lytte til mye herlig sang. Takk til alle som var med.

Lutandas tur til Afrika

Jeg reiste fra Norge den 20. aug. til Burundi. Mitt første møte var i "The Free Mehodist Church". Der var jeg i nesten en uke og sang og vitnet om Jesus. I Burundi fikk jeg også anledning til å treffe mine foreldre og de ungene som de forsørger. Jeg hadde tre møter i Rwanda, og var med å ba for folk til frelse og legedom. Vi fikk se at flere ble helbredet. Der fikk jeg også en visjon midt på natten. Jeg så ved høyre side av meg en jungel, og den var mørk. Men det bodde det mennesker i den. Så spurte jeg Gud: Hva vil du fortelle meg om denne jungelen? Svaret var: Det er der du skal utføre mitt arbeid. Jeg kjente med engang at det er i Burundi. Jeg spurte Gud igjen om hva skal jeg gjøre for å tenne lys i denne mørke jungelen. Han gav meg en sekk med opptenningsbriketter. Det som setter i brann er et bilde på bønn. Jeg måtte tilbake til Burundi og begynte med oppdraget. Jeg startet med bønnemøtet, og det ble vekkelse. Nå er det en menighet på gang, og vi fikk se Guds undergjerninger, og jeg fikk være med som pastor der. Menigheten heter "Kristi syv segl" eller "De syv seglene av Kristus. Menigheten trenger en tomt hvor de kan bygge en kirke. Vær med å be om det. Hilsen Lutanda

Møtetider

Når dere ser på møtekalenderen, ser dere at søndagskveldsmøtene i jan. begynner kl. 17,00. Til nå har det vist seg å være riktig, men det vurderes fortløpende måned for måned. Så følg med!

Økonomi

Vi er så takknemlige for det ansvar som vises gjennom givertjenesten via offer, Vipps og ikke minst det som sendes på avtalegiro. Det snakkes ikke så mye om penger i Betania, og takk og lov for det. Har en hjerte på rett sted når det gjelder Guds sak, så skal det fungere slik at du får lyst til å være med. Det står så fint: Han elsker en Glad giver. Vi står foran store utfordringer med nytt lydanlegg og varmeanlegget. Vi er pålagt å oppgradere rømningsveiene i tilfelle brann. Nye månedsofferkonv. ligger allerede ute, og Vippsnr. vårt er fremdeles 126981. Det kan brukes om du er på møter eller hjemme. Takk til dere som bruker avtalegiro, som også er en veldig fin ordning. Tienden (10%) til Guds sak er en fin forordning. Uansett hvilken offerform du bruker, er vi Gud takknemlige for alle som er med. Gud velsigne dere!

Takk - Tusen takk

Gjennom Betania - Nytt vil jeg takke for all oppmerksomhet i forbindelse med min 75 års dag. Det var overveldende på alle måter - med gaver, blomsterhilsninger og ellers. Jeg er dypt rørt og takknemlig.

En hjertelig takk

Ønsker vi å gi Per Tønnesen og Jan Larssen for arbeidet med å reparere luft-varmeanlegget vårt. De holdt på i flere timer. Og nå hører vi ikke lyden av viftene.