Oktober

Misjon blant innvandrere

Våre kjære bror Shervin har vært aktiv og besøkt flere steder. I juli var han på stevne i Tafjord, og i aug. og sept. var han i Drangedal, Larvik, Åmli, Oslo og Brubakken evangeliesenter flere ganger. Tilbakemeldinger som vi får, takker vi Gud for. Velsignet og til velsignelse takk og lov. 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 5. okt. er det igjen Internasjonalt møte. Vi får denne gang besøk av Camilla fra Brasil (svigerdatter til Reidar Gamst) og Peter fra Nigeria som synger og spiller i sammen med flere. Daiga, Shervin og Morten blir med og som vanlig. Det blir litt bevertning.

Predikantbesøk og møter

Søndag 27. okt. har vi igjen den gleden å få besøk av det store Grenlandskoret (ca. 50 stk) i sammen med Berit og Arne Øystein

Rambekk. De har vært her to ganger før og gledet oss med sine friske sanger og hilsninger. Det er en fryd å høre våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk. Vi er så glade for den gode kontakten vi har med dem. De er til glede og oppmuntring hver gang de er her. Takk venner, vi setter stor pris på dere!

 

Det blir Internasjonalt møte lørdag den 5. oktober (se omtale).

 

Søndag den 6. er møtet kl. 11,00 hvor Shervin Ebrahimian taler. Sanggruppa og flere deltar, og det blir nattverd.

 

Haakon Martinsen taler og synger i onsdagsmøtet den 9.okt. Vår bror vil besøke oss i noen møter nå i høst. Vi er forventingsfylte.

 

Søndag den 13. okt. får vi besøk kl. 17,00 av Glenn Johnny Vaagsnes som er leder for Evangeliesentres arbeid i Arendal. Flere av hans medarbeidere deltar med sang og vitnesbyrd. Det blir offer til Evangeliesenters arbeid. Enkel bevertning etter møtet.

 

Gordon Tobiassen taler i onsdagsmøtene den 16. og 30. okt. Vi er så glade for besøkende vi får av vår kjære bror.

 

Søndag 20. okt. har vi igjen den glede å få besøk av Arne Øystein Rambekk. Som nevnt blir han også med den 27. okt. i sammen med Grenlandskoret. 

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen synger og taler i onsdagsmøtet 23. okt. Det er alltid godt å lytte til våre venner.

Tilbakeblikk

Festsøndagen 25. aug. ble virkelig en festsamling. Berit og Arne Øystein Rambekk var med oss og gledet oss med rik forkynnelse og sang. Takk venner! Det var barnevelsignelse av May Turids og Dag Steinars lille skatt. Mye folk var samlet. Sanggruppa sang så fint, og Guds nærvær hvilte over festen på fredfull og rik måte. Bevertningen – ja ,det var festmat med stor F. Det var rikt å være tilstede.

 

Møteserien med vår bror Jon Erling Henriksen den første uken i september var undervisende, berikende og liflig. Å - så underfullt - nåde over nåde.

 

Gordon Tobiassen og mannsmusikken fra Greåker besøkte oss søndag 15. sept. Betania var fullsatt den dagen. Å - hvilken dag i Guds nærvær - Mektig forkynnelse om profetordet og sangtoner som løftet og gledet oss. Nåde over nåde.

Jesus i Arendalsuka 2019

Det ble satt opp et gatetelt, og vi fikk kontakt med mange mennesker. 1150 nytestamenter, bibeldeler og bøker ble delt ut. Det gikk med 70 liter vaffelrøre. Over 4000 var også brukere av facebook-siden vår. Hver dag var representanter fra menighetene samlet til bønn i to timer på Betania. Det kommer en høst - takk og lov, og vi vil være med.

Møtetider

Vi er nå inne i høstmåneden oktober. Søndagskveldsmøtene blir da kl. 17,00. Det blir fortere mørk nå! Søndag den 6. okt. blir møtet kl. 11,00.