November

Misjon blant innvandrere

Shervin er stadig på reise: Oslo, Drangedal, Langevåg og nå er han i Alta. Vi vil huske på ham i våre bønner og med våre midler. 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

I det internasjonale møte 5. okt. hadde vi den gleden å få besøk av noen fra Brubakken Evangeliesenter. Det var berikende på alle måter.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 2. nov. kl. 16,00 er det igjen Internasjonalt Møte. Daiga og Shervin er med, og det blir rikt med sangkrefter. Det var en herlig samling lørdag5.okt Vi gleder oss til vårt nye internasjonale møte.

 

Gordon Tobiassen taler i søndagsmøtet 3. november kl. 11,00. Det blir også nattverd den dagen.

 

Haakon Martinsen er med oss onsdag 6. og søndag 10. november. Vår bror er godt kjent hos oss. Han er på «hjemmebane», og vi ser frem til besøket.

 

Søndag 17. nov. får vi besøk av GladSang-vennene fra Vegårshei som synger og vitner. De har vært hos oss flere ganger tidligere, og de bærer sitt navn med rette. Det blir enkel bevertning etter møtet.

 

Olav Dahl som har vært med oss i flere møter nå i høst besøker oss søndag 24. nov. kl. 17,00 og søndag 1. des. kl. 11,00. Det har vært rikt og godt å sitte under hans forkynnelse som har vært løftende og til rik velsignelse.

 

Tore Kristiansen som er godt kjent hos oss synger og taler i onsdagsmøtet 27. nov.

Tilbakeblikk

Søndag 22. sept. var Olav Dahl hos oss. Det var et underfullt møte hvor vi hadde den glede å be til Gud med en som ville fornye sitt Gudsforhold. Det var glede, tårer og jubel. Sanggruppa løftet oss alle med sin sang.

 

Våre kjære venner Berit og Arne Øystein Rambekk har gledet oss mange ganger med sine besøk hos oss, og søndag 29. sept. var ingen unntak. Å - for en rik samling!

 

Søndag den 6. okt. var det igjen nattverds-møte, og atmosfæren som var i møtet var berikende på alle måter. Shervin talte og Sanggruppa var med.

 

Søndag 13. okt. hadde vi den glede å ha besøk av Glenn Johnny Vaagsnes som er leder for Evangeliesenterets arbeid her i byen, og flere av hans medarbeidere var også med. Å - for et mektig møte. Guds nærvær hvilte over møtet på en spesiell måte. Nåde over nåde at vi får oppleve slike møter. Et stort offer og gave ble gitt til arbeidet. Takk til dere alle.

Gledelig

Vi har fått den gledelige meldingen om at vår kjære bror Ali har fått en «sikker» oppholdstillatelse i Italia. Likeså jobber han litt i bibeltrykkeri. Det har lagt seg til rette for ham på alle måter, og han er nå til hjelp for mange. Ali har vært igjennom mange prøvelser og motganger, men har hele tiden blitt bevart og vokst seg sterk i troen. Gud være lovet! Mehrab og hans kone er i Hellas. Også de opplever Guds omsorg på underfullt vis. Tenk de kom her som muslimer med Koranen i hånden. Både Ali og Mehrab ble frelst, døpt og ble utvist fra landet, men er blitt bevart og er til rik velsignelse der de har kommet. Vi skriver et halleluja her.

Også gledelig

når vi ser at Ingrid og Ernst Gundersen har fått styrke til å være med på noen møter. Gud signe dere fortsatt venner.

Evangelisering

Annenhver lørdag samles noen fra Betania og Filadelfia for å gå på byen for å evangelisere. De treffer folk med ulike behov, så de er til glede og hjelp for mange. Filadelfia setter også opp sitt gatekirke-telt hvor det serveres kaffe og vafler. Takk til dere som står på her.

Ny menighetstjener

I vårt menighetsmøte 25. sept. ble Oddvar Østreim valgt inn som ny menighetstjener. Han og hans kone Inna har vært trofast med i Betania en tid nå. Vi er glade for at vår bror stilte seg villig og sa ja til tjenesten.

Velkommen - gledelig

I vårt menighetsmøte den 25. sept. hadde vi også den glede å ønske Anette Åberg-Eik og Thor-Egil Eik velkommen med sine to kjekke ungdommer Isak Bastian og Selma Viktoria. Dette var virkelig gledelig, og vi ønsker hele familien Eik hjertelig velkommen!