Juni, juli, august

Misjon blant innvandrere

Mai måned har vært en travel tid for vår Shervin, og juni blir like travel. Vi takker Gud for de åpne dører vår bror opplever i sin tjeneste. Brubakken Evangeliesenter, Jomås Misjonshus, Drangedal, Lillesand, Kråkstad er blant de stedene vår bror har besøkt og skal besøkes. Han skal også tale på stevnet i Tafjord i juli måned. Vi er glade for de gode tilbakemeldingene om vår brors virke, som er menighetens forlengende «arm». Vi vil huske på vår bror i våre bønner og med våre midler til misjonen.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Det første internasjonale møtet etter sommeren blir lørdag 7. september kl. 16,00. Vi har den glede å få med oss Jon Erling Henriksen og lovsangskoret Levende Vann, og flere sanginnslag blir med.

Predikantbesøk og møter

Gjelder for juni, juli og aug. Predikant-skaren er allsidig og stor.

 

Arne Øystein Rambekk blir med oss søndag 9. juni som er 1. pinsedag. Like-ledes blir han med oss på festsamlingen den 25. aug. i sammen med sin kjære Berit. Husk at festsamlingen er kl. 16,00.

 

Shervin Ebrahimian taler i møtene 2. juni, 23. juni, 7. juli og 4. august. Alle de søndagene er møtet kl. 11,00 og med nattverd (ikke 2. og 23. juni). Søndag 23. juni blir det også overhøring av vår unge bror Abel. Sanggruppa levende vann deltar.

 

Tore Kristiansen taler og synger i søndagsmøtene 30. juni, 28. juli og 11. august. Alle de søndagene er møtetiden kl. 19,00.

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen besøker oss søndagene 18. juni, 21. juli, onsdag 28. aug. og søndag 1. sept.

 

Søndag 18. august får vi besøk av vår kjære bror pastor Nelson Varghese fra India i sammen med sin «friske» tolk Ina Gutu kl. 18,00.

Tilbakeblikk

Onsdag 24. april hadde vi den glede å ha dåp igjen. Gordon Tobiassen var med oss den dagen og også på søndagsformiddags-møtet 28. april som var utrolig godt besøkt, også den dagen var det dåp.

 

Søndag 5. mai talte vår egen Shervin Ebrahimian. Det var nattverd, og mange lot sin røst høre i møtet. Herlig, det var så rikt å lytte til brors forkynnelse.

 

Arne Øystein Rambekk var med oss i søndagsmøtet 12. mai. Det var så fint å lytte til så næringsrik forkynnelse som vi da fikk høre av vår bror.

 

Søndag 19. mai var vår kjære Gordon Tobiassen på plass igjen. Vi er glade for at han har flyttet hit ned, så vi får den gleden å ha litt oftere besøk av vår kjære bror.

 

Søndag 26. mai var virkelig et «festmøte». Odd Bergum (kjent fra Kjell og Odd) talte og sang i møte - 83 år gammel. Det var så friskt og godt. Vår egen Shervin var også med. Å, det var herlig!

Økonomi

På vårt menighetsmøte 22. mai ble den økonomiske situasjonen lagt frem. Tilskudd fra fylke og kommune uteblir i 2019 på grunn av rutiner ved søknaden er lagt om, noe som er gått oss «forbi». Det beklager vi på det sterkeste. Det gledelige midt i det hele, er at menigheten her har vist ansvar slik at vi pr. i dag har en god økonomisk situasjon. Hjertelig takk til dere alle. Vi jubler og gråter av glede. Det ble vedtatt at vi allikevel søker om forhøyelse av kassakreditten vår til kr. 100.000,- hvis det blir nødvendig. I dag er den på kr. 30.000,-, men ikke i bruk (takk og lov). Det rådet en takknemlighets ånd over menighetsmøtet, så vi skulle tro det var fest.

Jesus i Arendalsuka

er 12.-17. august. I år blir det flere menigheter som deltar. Betania har ansvar for å stå ved gatekirkestanden onsdag 14. aug. kl. 11-17 sammen Evangeliesenteret og Asialink. Fra kl.11,00 til kl. 13,00 har Betania ansvar for vaffel/kaffeservering. Hver dag blir det bønnesamling i Betania fra kl. 12.00-14.00. Betania har ansvar for torsdag 15. aug. sammen med Evangelie-senteret. Husk Arendalsuka i bønn. I fjor ble det delt ut flere hundre bibler, nytestamenter og traktater på flere språk. Shervin Ebrahimian er Betanias kontakt-mann her.

Møtetider

Betania - Nytt er for tre måneder: Juni, juli og aug. som er sommermåneder. Møte-kalenderen viser at møtetidene er litt for-skjellige. Det blir møter kl. 11,00, noen kveldsmøter blir kl.18,00 og noen kl. 19,00. Festdagen vår søndag 25. aug. er kl. 16,00 med festbevertning. Så følg med i Agderposten, vår nettside og det som opplyses i møtene.