April

Misjon blant innvandrere

I de to første ukene i mars har Shervin besøkt Åmli og Jomås misjonshus. Han skulle besøke flere menigheter de siste 14 dagene i mars, men det ble avlyst på grunn av oppfordringen fra myndighetene angående coronaviruset. Vi vil huske på vår brors tjeneste i våre bønner. 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag 4. april er det igjen Internasjonalt møte. Vi får da besøk av Brubakken Evangeliesenter som synger og vitner. Daiga og Shervin er med sammen med flere, og det bli bevertning.

 

Palmesøndag som er den 5. april får vi besøk av Jon Erling Henriksen som taler og synger. Det er godt å lytte til vårs forkynnelsen gjennom sang og tale. Møtet er kl. 18,00.

 

Påskens møter Langfredag kl. 11,00 taler vår egen Shervin Ebrahimian. Det blir Nattverd.

 

1. påskedag er møtet kl. 18,00 og Tore Kristiansen er med oss, likeledes Menighetsmusikken.

 

Vår kjære bror Arne Øystein Rambekk er med oss i søndagsmøtet 19. april.

 

Onsdag 23. og søndag 26. april får vi besøk av Haakon Martinsen. Han er på «hjemmebane» her.

 

Gordon Tobiassen er med oss i onsdagsmøtet 29. april. Vi gleder oss.

Tilbakeblikk

Mars har vært en «amputert» måned når det gjelder møtevirksomhet, da vi de to siste ukene måtte følge oppfordringen fra myndighetene om ikke å ha møtesamlinger. Søndag 1. mars hadde vi besøk av Arne Øystein Rambekk. Vi er glade for den fine «lune» måten vår bror forkynner på. Onsdag 4. mars deltok vi på møte på Jomås Misjonshus. Herlig, det var helt fullt den kvelden. Vår egen Shervin talte og Menighetsmusikken vår sang og vitnet – herlig og forfriskende på alle måter. Olav Dahl talte i søndagsmøtet 8. mars. Å hvilket budskap vi fikk lytte til. Det var så «matnyttig» på alle måter. Sanggruppa deltok med herlig sang. Du hvor godt det var å være tilstede. De tre siste ukene måtte vi avlyse alle samlinger etter oppfordring fra våre myndigheter. Vi behøver ikke å skrive noe mer om det, da alle vet hvorfor. Som menighet må vi be for land og folk. Elias ba og himmelen ga. Han har makt!

Menighetens årsmøte

Onsdag 11. mars hadde vi vårt årsmøte. Det hvilte en herlig og fredfylt atmosfære over møtet på alle måter. Regnskapet for 2019 viste gledelig tall, noe vi er dypt takknemlige for. Årsrapporten fortalte om stor virksomhet i vår menighet, og gledelige ting skjer. Vi må i 2020 investere i varmepumper i lokalet for å kunne ha den rette temperaturen til enhver tid. Dette blir en dyr investering, men det må gjøres. Da vil vi oppleve at våre fyringsutgifter vil gå ned, siden varmepumper er så effektive. Vi kommer tilbake med mer info senere, så følg med.

NB! Offer til menigheten

Vi vet ikke hvor lenge vi må ta hensyn til Coronaviruset slik at vi ikke kan samles til møter osv. Blir dette langvarig henstiller vi alle som ikke har avtalegiro med direkte trekk til menigheten om å bruke vårt Vippsnr. 126981 eller å sende din gave på menighetens bankkontonummer.: 2800 62 43705

De fleste av menighetens utgifter ligger fast. Så hjertelig takk til dere alle som viser ansvar her. Det er til vårt felles beste.

Shervin på vår hjemmeside

Siden vi ikke har møter på Betania en stund nå, så legger Shervin ut taler som han har tatt opp på vår hjemmeside:

https://www.betaniaarendal.com/blog

Hjemlov

Vår kjære bror Alf Nilsen fikk hjemlov 7. mars. Han og hans kjære Nanna har for en kort tid siden gitt til kjenne at de ønsket å være en del av fellesskapet i Betania. Det er ikke lenge siden han fikk beskjed om at han var alvorlig syk. Han var så glad for at de hadde valgt å være med i menigheten, selv om den tiden ble kort. Nå er han «hjemme», og vi skal huske på Nanna og familien i våre bønner.

Møtetider

Alle søndagskveldsmøter begynner nå kl. 18,00, men langfredag 10. april begynner møtet kl. 11,00. Vi har nattverd da.

Gledelig

Oddvar Mørland Karlsen har gitt tilkjenne at han vil ha Betania som sitt åndelige hjem. Velkommen kjære bror!