November

Misjon blant innvandrere

Oktober har vært en travel tid for Shervin når det gjelder besøk til andre menigheter. Han har vært i Lillesand og i Alta. Vår bror har hatt en møtehelg der med fredag, lørdag og søndag. Likeledes har han vært i Kvinesdal. I november skal vår bror til Tvedestrand og Langevåg. Vi har skrevet det før, og gjør det igjen, at vi takker Gud som på en forunderlig møte har gitt vår bror åpne dører med det glade budskap. Vi vil fortsatt be om styrke og kraft i tjenesten.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

som vi samles til første lørdag i hver måned har vært godt å være med på. Lørdag den 7. nov. er det igjen samling, og også denne gangen er det rikt med sangkrefter som skal være med i sammen med Daiga og Shervin. «Noe å bite i» blir det også.

Predikantbesøk og møter

Vår kjære bror Arne Øystein Rambekk og muligens hans kjære Berit blir med oss i to søndager i november, 1. og 8. nov. Og det er jo til  glede for oss alle. Søndag 1. sept. blir det også dåp.

 

Lørdag 7. nov. er det igjen internasjonalt møte. Også denne gang blir det rikt med sangkrefter som deltar. Se møte-kalenderen.

 

Onsdag 11. nov. får vi besøk av Anne Berit og Torbjørn Arnesen. Det blir kun det ene møtet denne gangen - Vel møtt!

 

Søndag 15. nov. får vi igjen besøk av Glenn Johnny Vaagsnes som er daglig leder for Evangeliesenterets arbeid i vår by. Han taler og synger, og har også med seg noen av de som står med i tjenesten. Det blir også tatt opp offer til Evangelie-senterets arbeid.

 

Glasang fra Vegårshei synger og vitner i søndagsmøtet 22. nov. Våre venner har vært hos oss flere ganger, og vært til stor velsignelse med sine friske sanger og vitnesbyrd. Vår egen Shervin Ebrahimian blir også med i møtet. Vi ser frem med forventing.

 

Profetiske Møter - Endetiden

Charles Hansen som er ansatt i Ordet og Israel er godt kjent  for sin innsikt han har om endetiden og profetordet. Det blir møte onsdag 25. kl. 19,00 og søndag 29. nov. kl. 18,00. Han er en forkynner som er godt kjent i hele vårt land. Vi er derfor glad for å få besøk av vår bror.

Tilbakeblikk

Søndagsmøtet 27. sept. hadde vi den glede å be til Gud for en som søkte frelse. Det var virkelig herlig, og det skjedde i begynnelsen av møtet. Og nå har hun meldt seg til dåp - Takk og Lov! Olav Dahl var med oss den kvelden. Det var virkelig mektig å lytte til vår brors forkynnelse. Sanggruppa sang så friskt og godt - Ja, Guds nærvær var merkbart tilstede. Å så rikt det var - Nåde over nåde! Onsdag 30. sept. hadde vi besøk av Tor Rødseth. Det var tredje gangen han var hos oss, og det var virkelig et «friskt pust» på alle måter - Herlig! Søndag 4. okt. talte vår egen Shervin om Guds storhet og makt. Vi hadde nattverd den søndagen. Det har vi ikke hatt siden mars måned på grunn av alle korona-bestemmelsene på det praktiske plan. Vi opplevde det godt igjen å kunne samles og ha nattverd. Vi hadde også sangbesøk av en bror fra Neslands-vatn, Kjetil Netteland. Det var virkelig godt å høre vår kjære bror. Olav Dahl besøkte oss i møtet søndag 11. okt. Vi fikk lytte til et underbart budskap om Guds omsorg. Ja, det skulle ha vært kringkastet. Og det var herlig sang fra Natalie og Lutanda. Onsdag 14. og søndag 18. hadde vi besøk av Østenmisjonær Vidar Aronsen. Det var og godt å lytte til vår bror om at vekkelsen i Østen og Kina fremdeles går frem, tross forfølgelse. Evangeliet er en Guds kraft - takk og lov! I den siste uken i oktober har vi besøk av Tore Kristiansen som er godt kjent hos oss for sin friske sang og forkynnelse.

Lokalet vårt

Nå i slutten av måneden settes det inn enda flere nye vinduer i det «gamle Betania». Og når det gjelder arbeidet med varmepumpe i møtesalen, så arbeides det under «høytrykk» - dette til orientering.

Bønnesamlingene

har vi hver uke på tirsdagene kl. 11,00 og torsdagene kl. 19,00. Vi vil igjennom Betania - Nytt minne om at her er det plass til flere. Gud signe deg, du er hjertelig velkommen!