Januar

Misjon blant innvandrere

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 4. jan. kl. 16,00 starter vi allerede opp med vårt første Internasjonale møte. Det blir godt med sangkrefter: Simona, Kongokoret, Daiga og flere. Shervin med flere taler og vitner. Det blir bevertning - Hjertelig velkommen!

Predikantbesøk og møter

Vi begynner året med Internasjonalt Møte lørdag 4. jan. hvor Daiga, Shervin og flere er med både med sang, hilsninger og bevertning.

 

Søndag den 5. jan. er møtet kl. 11,00. Vår egen Shervin taler. Det blir nattverd, og her er flere med.

 

Gordon Tobiassen er med oss i møtene onsdag 8. og søndag 13. jan. Det er alltid så godt å lytter til vår bror, så vi ser frem til møtene som blir i Profetordets tegn.

 

Søndag 19. jan. kl. 17,00 har vi igjen den glede å ha Arne Øystein Rambekk med oss. Det er alltid så «løftene» å lytte til hans forkynnelse og sanger.

 

Haakon Martinsen som er på «hjemme-bane» her taler og synger i møtene onsdag 22. og søndag 26. jan. som også er dagen for Misjons og mnd. offer. Husk det, og hjertelig takk.

Tilbakeblikk

Vi fylles med takk i våre hjerter for året som nå er gått. Guds trofasthet og omsorg er alltid den samme. Vi ser tilbake på rike og «løftende» møtesamlinger. For-kynnelsen har vært rik og varierende. Vi har bedt til Gud med folk som har søkt frelse, døpt flere, og flere nye er kommet til menigheten - strålende! Det har også vært barnevelsignelser. Det som kjenne-tegner møtesamlingene er den frihet der er i møtene. Flere av våre forkynnere har nevnt dette fra talerstolen som sjeldent. Vi sier Gud til ære - oss til gavn.

Økonomi

Takknemlige er vi også for det ansvar som vises når det gjelder offer og gaver til menigheten. Også i 2020 har vi en del utfordringer. Det gjelder varmeanlegget som må skiftes, noe som er dyrt men nødvendig. Vi minner om vårt Vippsnr. 126981, avtalegiro og offerinnsamlingene i møtene som gjør det mulig for alle å være med. Mnd. offer konv. for 2020 er allerede på plass. Vi løfter i flokk. Hjertelig takk til dere alle!

Gledelig

Vår kjære nye bror Thor-Egil Eik er full av virketrang. Han har meldt seg på et kurs for å være med på besøkstjeneste i det nye fengslet, og være en formidler av Guds kjærlighet og omsorg. Det blir introduksjonskurs i fengselsarbeid i Betania 22 febr. kl. 11.00-16.00 med Prison Fellowship. Det blir åpent for alle som er interessert, også utenom Betania.

 

Hele familien skal også til India, idet vår bror er innbudt til å være med på konferanse der. Han har vært der før, og hans hjertebrann for å nå ut er stor. Alt må han koste alt selv, men han kjenner en trang for dette. Vil noen være med å «sponse» dette, vil det være en god hjelp for våre venner. Vi lar dette være en oppfordring, å spre det glade budskap. Du kan gi din gave i konvolutt eller sende til kontonr. 1506.21.79330 eller til Vippsnr. 586559.

Nytt lydanlegg

er nå på plass, og det merkes allerede, selv om ikke alt er ferdig. Men det blir det, og vi gleder oss over det.

Hjemlov

Ernst Gundersen sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser og Herre 13. desember 77 år gammel. Ernst var en «Høvding» iblant oss. Et stort tre i skogen har falt, og det vil merkes. Hans plass er tom! Han var trofast med i møtene, i menighets-musikken og på sangandakter og gledet mange med sine sanger og vitnesbyrd. Han var godt likt og kjent av mange. Det viste den store deltagelsen i begravelsen fra Barbu kirke fredag den 20. desember. Familien og vi i Betania står tilbake med mange rike minner. Våre tanker går til Ingrid og hele hennes familie i disse dager. Hans minne vil leve til velsignelse!

Hjemlov

Vår kjære Svein Auestad sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser og Herre 5. desember 77 år gammel. Svein var en glad kristen. Det sto så fint i avisen: Nå er du fri fra smerte, borte fra legemet, hjemme hos Herren. Våre tanker går til Sonja med familie som sitter igjen med mange gode minner. Vi lyser fred over hans fine minne.

Årets første menighetsmøte

Onsdag 29. jan. kl. 19,00.

Vel møtt!

Årsmøte

Onsdag 11 mars kl. 19.00