Juni, juli, august

Misjon blant innvandrere

Flere og flere åpner nå for møtevirksom-het igjen. Shervin har allerede besøkt flere steder som han er blitt ringt etter. Så nå skjer det en lysning på at møtene er i gang igjen etter corona-krisen - og takk og lov for det!

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Haakon Martinsen besøker oss i den første uken i juni. Det blir møter onsdag 3. og søndag 7. juni. Vår bror er «godt kjent» hos oss.

 

Søndag 14. juni har vi den glede igjen å få besøk av Arne Øystein Rambekk. Det er en stund siden han var hos oss, så vi gleder oss.

 

Olav Dahl besøker oss søndag 21. juni, og det møtet blir kl. 11,00. Det er alltid så godt å kytte til hans forkynnelse.

 

Tore Kristiansen besøker oss søndag 28. juni, og møtet er kl. 18,00. Måneds- og misjons-offer innsamles. Menighetsmusikken

blir med.

 

Shervin Ebrahimian taler i møtene søndag 5. og 19. juli og 2. august. Vi takker Gud for vår bror.

 

Våre venner Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir med oss i møtene søndag 26. juli og 9. august.

 

Søndag 16. aug. kl. 11,00 er vår kjære bror Olav Dahl med oss igjen.

 

Berit og Arne Øystein Rambekk taler og synger i søndagsmøtet den 23, aug. kl. 18,00. Vi gleder oss. Her kan det bli litt forandring på tid og opplegg, så følg med i avisen, nettsiden og facebook-siden vår.

 

Søndag 30. aug. får vi igjen besøk av vår kjære bror Glenn Johnny Vaagsnes og noen venner fra Evangeliesenteret her i byen. Det blir offer til arbeidet som våre venner driver.

Hva skjer nå og fremover

Fra søndag 14. juni kan vi åpne for å ha inntil 200 i Betania, men regelen om en meters avstand gjelder fremdeles. Vi får ikke plass til det antallet, men vi skal få plass til nesten halvparten 70-80 stk. Så møt opp!

Tilbakeblikk

Det er ikke så mye å skrive om, siden vi ikke har hatt møter på to måneder. Men den 10. mai ga det myndighetene klar-signal til at vi kunne ha samlinger inntil 50 stk. Søndag 10. mai var vårt første møte etter corona-utbruddet. Å hvilket møte! 50 stk. var møtt opp, og vi fikk oppleve et Guds nærvær som beriket oss alle. Shervin talte, og flere deltok med sang og vitnesbyrd. Gordon Tobiassen var med oss i møtene på Kr. Himmelfartsdag og søndag 24. mai. Det er så godt og rikt å lytte til vår kjære bror. Likeså var det herlig å ha med Sanggruppa i søndags møtet. Det er trist at vi ikke får lov til å ha flere enn 50 stk. på møtene, så det er godt at det snart blir en forandring på det nå i juni måned.

Økonomi

Her vil vi atter en gang takke for alle dem som viser ansvar og står med. Vi har hatt langt mindre møter pga. corona-viruset. Derfor er det ekstra gledelig å oppleve at folk tar litt «ekstra» i. Gud velsigne dere alle, og hjertelig takk. Vi må heller ikke glemme vår kjære Kongo-familie som vi har ansvar for. Her kan det gis direkte til møtevertene eller sendes på konto.:

2801 48 21823

Bønnemøtene

Hver tirsdag kl. 11,00 og hver torsdag kl. 19,00 har inntil 5-6 stk vært samlet til bønnemøtene, og med god avstand til hverandre etter forskriftene. Det har vært så godt og rikt. Tirsdag 12. mai ble grensen for å møtes til slike samlinger økt til 20 stk. Det var gledelig å se de ni som kom den dagen. Så velkommen til bønnesamlingene.

Hjertelig takk

Ingrid Gundersen vil i Betania-nytt takke så hjertelig for blomsterhilsen på sin 75 års dag.

 

Solrunn Johansen takker så hjertelig for blomsterhilsen da hun var syk.

 

Svein Røysland takker også så hjertelig for blomsterhilsen på sin 70 års dag.