September

Misjon blant innvandrere

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Jon Erling Henriksen

 

taler i møtene:

 

Fredag 4. sept kl. 19,00, Evangelie-teamet blir med

Lørdag 5. sept. kl. 16,00 Internasjonalt møte

Søndag 6.sept. kl. 18,00

 

Vi gleder oss til møtene. Det er alltid så rikt og godt å lytte til vår brors forkynnelse og friske sanger.

 

Søndag 13. sept. kl. 18,00 er vår kjære bror Arne Øystein Rambekk med oss igjen.

 

Søndag 20. sept. taler vår egen Shervin Ebrahimian. Rolf og Harald Risdal blir med og synger.

 

Gledelig at onsdag 23. sept. er Gordon Tobiassen med oss i møtet.

 

Olav Dahl, som nå er blitt ”husvarm” og godt kjent hos oss, blir med oss søndag den 27. sept. Også det møtet begynner kl. 18,00

Tilbakeblikk

Når vi ser tilbake på møtene i de tre sommermånedene juni, juli og august, så fylles vi av takknemlighet. Det har vært så rike samlinger som har gledet oss alle. Oppmøtet har på ingen måte vært preget av at det har vært sommer. Nei, tvert om, behovet for å samles i disse tider har vært stort, og flere har vel også vært hjemme. Vi ser frem med forventning og glede til høstens møter med innhøstning for Guds rike sak.

Økonomi

Vi har fått en oversikt fra vårt regnskaps-kontor som viser tallene frem til 31. mai.  Her er inntekter og utgifter tatt med, og vi er glade og takknemlige for et positivt resultat i disse ”koronatider”. Hjertelig takk til dere alle. Innkomstene for juni og juli viser en liten tilbakegang, kanskje på grunn av at kollekt ikke opptaes i møtene, men ved utgangen. Da er det kanskje lett å glemme? Men når vi har hjertet på rett sted, vil det gå greit. Gud signe dere alle!

Bønnesamlingene

på tirsdags formiddag har vært så løftende og rikt på alle måter. Det har hvilt et Guds nærvær over samlingene på en mektig måte. Derfor har samlingene pågått i hele sommer, og det fine oppmøtet har vært spesielt. Dette er godt, nødvendig og frydefullt. Bønnesamlingene på torsdag er også i gang nå.

Lokalet vårt

løpet av juni, juli og august har det blitt malt noe utvendig på det gamle lokalet. I de nærmeste dager skiftes det også noen vinduer. Det er vår kjære brødre Jan, Arild og Bjørn Inge med litt profesjonell hjelp som sørger for at det blir gjort. Baksiden av det gamle lokalet trenger et ganske stort løft. Vi er i gang, og tar det etter vært. Dette til orientering. Det sørges for et godt vedlikehold som kommer oss alle til glede.

Misjonsvirksomhet i India

Familien Eik - Thor Egil, Anette og deres sønn Isak (18) og datter Selma (14) har vært en tur i India lenge før korona-utbruddet. De var med på møter, og fikk oppleve mange rike ting av Guds nærvær. Våre venner ønsker å engasjere seg om nødhjelp og ellers bistand så langt det er mulig. De har derfor opprettet en misjonskonto, hvor de som ønsker det kan være med å støtte arbeidet. På vårt første menighetsmøte vil denne saken bli tatt opp med bredere info.

Misjonskontonr til India.: 1506 21 79330

Vi når ut med evangeliet

Vi har begynt i de siste månedene å ha farsi bibelgruppe på Zoom (Internet). Det har kommet folk fra Tyrkia, Italia (Ali), Hellas (Mehrab), Haugesund og Langevåg (noen som Shervin har møtt på i menigheter som han har besøkt), kusinen til Mehdi fra Iran og broren til Ali som også er i Iran. Og dette tror vi vil øke på. Allerede nå er det flere som har vist interesse. Vi har også fått kontakt med flere søkende muslimer som vi har invitert til disse møtene, og vi tror at disse skal bli frelst. Dette tror vi er en ny dør som Herren har åpnet opp for oss. Takk for at du er med og ber for dette.

Takkehilsen

Arnold Nesse takker så hjertelig for blomsterhilsen, og det samme gjør Tor Anvedsen, som begge fylte 82 år. De er som to ungdommer som vi setter veldig stor pris på. Martha Terjesen som fylte 70 år, takker også hjertelig for besøk og blomsterhilsen.