Mai

Misjon blant innvandrere

Vår bror Shervin skulle etter planen besøkt menigheter i Langevåg, Oslo, Larvik, Drangedal og Alta i mars, april og mai. Men på grunn av Corona-viruset, så har dette ikke vært mulig. Men vår bror har stått på her «hjemme» med «telefon besøk». Likeså så har han lagt ut taler på Betanias hjemmeside, YouTube og Face-book. På grunn av dette å ikke kunne besøke menighetene som han hadde avtalt med, har han derfor også mistet noe av inntekten sin, selv om vi som menighet gir litt ekstra nå. Vi minner om konto-nummeret under som du kan sende din gave til.

Hjertelig takk! 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Ja, det stopper jo opp når vi ikke har møter. Men igjennom tlf. så holder vi kontakt med dem som skulle besøke oss i denne tid, og prøver så godt vi kan å stå ved våre forpliktelser og avtaler. Vi vil huske dem alle i våre bønner.

Shervin taler på digitale medier (YouTube) hver søndag. Linken finnes i bloggen (Menu > Blog på mobil) på toppen av vår nettside www.betaniaarendal.com, på YouTube direkte eller en link fra vår Facebook-side - så følg med. Flere sangkrefter vil også delta. Tilbakemeldingene er mange og gledelige.

Hva skjer nå og fremover

Det er til enhver tid det store spørsmålet nå, og det gjelder ikke minst møtene i Betania. Vi må fortsatt respektere og slutte opp om våre myndigheters vedtak. Vi ber til Gud, og håper og tror at det vil skje en forandring snart, slik at vi kan samles til møtene igjen. I denne tid hvor vi opplever å ikke ha møter, så ser vi betydningen av de helliges samfunn som aldri før. Det vekker oss opp i takk-nemlighet til å se hvilken betydning dette har for oss alle, det å ha et åndelig hjem!

Telefontjeneste

Telefon- og sms-tjenester har vært flittig i bruk hver dag. Vi er så takknemlige for alle som her viser omsorg med å ta en prat med hverandre, og på den måten gi en trøst og hilsning til hverandre. Vår kjære Shervin har lagt ut taler og hilsninger som finnes under blog på nettsiden vår wwwbetaniaarendal.com, YouTube eller Facebook. Han har fått utrolige mange fine tilbakemeldinger.

Økonomi

Når vi ikke har møter, så merkes det selvfølgelig på innkomstene, selv om mange har avtalegiro med faste beløp hver måned til menigheten. Vi er også glade for dem som bruker Vipps (nr. 126981) for å sende sin gave til menigheten. Menighetens bankkonto er fremdeles 2800 62 43705 som du også kan sende din gave på. Ønsker du hjelp til noe her i den forbindelse, så kontakt oss. Vi prøver å holde utgiftene nede ved ikke å avertere og ikke bruker strøm, men de faste utgiftene er der likevel. Vi vil så langt som mulig også vise ansvar overfor våre forkynnere som vi har avtalt møter med og som ikke kan komme på grunn av Corona-viruset. Når de som lever av å forkynne Guds Ord skal leve av det, da er det vår plikt å hjelpe til. Det er derfor kjærkomment og gledelig å se det ansvar som vises, så vi kan stå ved våre forpliktelser. En hjertelig takk til alle. Gud signe dere!

Shervin på vår hjemmeside

Siden vi ikke har møter på Betania en stund nå, så legger Shervin ut taler som han har tatt opp på vår hjemmeside:

https://www.betaniaarendal.com/blog

Vårdugnad

av lokalet innvendig blir i år gjort av vår bror som har vasking av lokalet som en jobb. Vi er ikke så mye i lokalet nå, og da blir det mindre vask i det daglige. Derfor tar han seg av vårvasken inne.

Hjertelig takk

Unni Wiik takker så hjertelig for besøk og blomsterhilsen på sin 75-årsdag.