Mars

Misjon blant innvandrere

Vår kjære bror Shervin er stadig på farten rundt i det ganske land. Han har hatt møter i Lillesand, Kr.sand, Åmli og likeledes besøkt menigheter i Langevåg og Ulsteinvik og nå sist i Kråkstad. Det er en åpen dør for vår bror da han igjen får innbydelser fra steder han har vært før. Som menighet er vi glade for den tillit han har som forkynner og for den inspirasjon og glede han er for menighetene.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 7. mars samles vi igjen og denne gang får vi godt besøk når det gjelder sangkrefter. Simone Solheim, Kongokoret, Daiga og Shervin blir med og Bjørn Inge taler og flere deltar. Thor Egil Eik viser oss bilder fra misjonsturen til India. Det blir også bevertning - Vi gleder oss!

Predikantbesøk og møter

Søndag 1. mars har vi igjen den glede å få besøk av Arne Øystein Rambekk. Vi har nevnt det tidligere, og skriver igjen at vi er glade for å sitte under talerstolen når han forkynner og synger.

 

Olav Dahl blir med oss søndagene 8. og 15. mars. Vi takker Gud for vår brors besøk hos oss. Det er så berikende og løftende på alle måter.

 

Husk menighetens årsmøte onsdag 11. mars kl. 19,00.

 

Haakon Martinsen taler og synger i møtene onsdag 18. og søndag 22. mars. Vår bror er kjent for sin «friske» sang og forkynnelse.

 

Den siste uken i mars får vi besøk av Vidar Aronsen som er kjent som Østens misjonær. Det er lenge siden vår bror var her, men han står på som aldri før. Søndags kveldsmøte 29. mars begynner kl. 18,00. Det blir misjonsoffer den kvelden.

Tilbakeblikk

Samlingene i februar har vært rike og «mettende». Vi har gledet oss over å ha fått lytte til en rik forkynnelse gjennom våre brødre Olav Dahl, Arne Øystein Rambekk og våre kjære bror Shervin. Søndag 2. februar hadde vi også dåp - herlig! Onsdagsmøtet den 12, febr. var også utrolig godt besøkt. Vi hadde besøk av Glenn Johnny Vaagsnes med Evangeliesentret her i vår egen by. Det var virkelig løftende. Noe som også er svært gledelig er å se den fine oppslutningen som er på tirsdags-bønnemøtene som er kl. 11,00. Det betyr så mye for oss alle, ja, for hele menigheten. Elias ba og himmelen ga - det samme skjer igjen.

Arbeid i fengselet

Lørdag 22. febr. var det samlet ca. 50 stk fra forskjellige menigheter for å bli orientert om muligheter for å drive omsorgs- evangeliserings-arbeid i det nye fengslet som kommer i Froland med 200 innsatte. Lederne for Prison Fellowship hadde en fin og «sund» innføring i arbeidet. Kontaktperson i vår menighet for dette arbeidet er Thor-Egil Eik. Vi kommer tilbake med mer orientering om dette. Husk dette arbeidet i bønn - takk.

Økonomi

I vårt årsmøte vil regnskapet for 2019 bli lagt frem. Det viser virkelig et løft, noe vi er glade og takknemlige for. Høyttaler-anlegget er nå oppgradert, og koster ca. kr. 100.000,-. Kostnaden for å oppgradere vårt varmeanlegg vil også bli noe over kr. 100.000,-. Men når vi løfter i flokk, så vil også dette gå bra. Hjertelig takk for alle som viser ansvar og er med her. Gud signe dere alle.

Lutandas familie - nødhjelp

Vi husker på misjonsgaven til Lutandas familie, og minner derfor om kontonr. 2801 48 21823 som du kan sende din gave på, eller gi gaven til møteverten som ønsker deg velkommen. Hjertelig takk!

Bønnesamlingene

på tirsdagene kl. 11,00 og torsdagene kl. 19,00 er nå i "full

gang". Vi takker Gud for de som ser betydningen av samlingene, og tar seg tid til være med.

Møtetider

Som dere ser av møtekalenderen i bladet, så er alle søndagsmøtene i mars kveldsmøter som begynner kl. 17,00, unntatt søndag 29. mars, hvor møtet begynner kl. 18,00. Møtene fremover på søndag kveld blir fra da av kl. 18,00, siden det blir lysere!

Nattverd

Søndag 23. febr. hadde vi nattverd hvor vi samlet brødet og kalken under ett. Det vil si at vi hadde vitnemøtet etter utdelingen, og ikke mellom brødet og kalken. Dette har vi fått utrolige mange positive tilbakemeldinger på. Derfor blir det slik fremover.