Oktober

Misjon blant innvandrere

Shervin er nå i full gang med å besøke menigheter i Langevåg, Åmli, Drangedal, Kr.sand og flere andre steder. Han opplever det er rikt og godt å være med, og det er en åpen dør for Ordets forkynnelse. Vår bror sier at han er avhengig av forbønn i sin tjeneste.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Det første internasjonale møtet etter sommeren og korona-utbruddet startet opp lørdag den 5. sept. Mange sangkrefter deltok, og Jon Erling Henriksen talte. Om ikke forsamlingen var så stor, så var det godt å være der å oppleve det åndelige felles-skapet. En kopp kaffe og litt å bite i, fikk vi også til. Neste møte blir lørdag 3. oktober kl. 16,00.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 3. okt. blir det igjen Internasjonalt møte. Vi får sangbesøk fra Åmli, og flere vil være med her. Daiga synger og Shervin taler. Det blir noe å bite i med en kaffekopp.

 

Søndag 4. okt. taler vår egen Shervin Ebrahimian. Møtet begynner kl. 11,00. Kjetil Netteland blir med og synger. Det blir nattverd, som vi ikke har hatt på en god stund. Så møt opp!

 

Vår kjære bror Olav Dahl taler i søndags-møtet 11. okt. som begynner kl. 18,00. Det er alltid så rikt å lytte til vår brors forkynnelse.

 

Østens misjonær Vidar Aronsen blir med oss onsdag 14. og søndag 18. okt. Selv om ikke det er mulig å besøke Kina nå, går Guds rike frem i det mektige land, og vi kan være med. Sanggruppa blir med i møtet.

 

Tore Kristiansen som er godt kjent hos oss blir med i møtene onsdag 21. og søndag 24. okt. Rolf og Harald Risdal blir med.

 

Onsdag 28. okt. blir det menighetsmøte - Husk det! Det blir lagt ut saksliste 14 dager før møtet.

Tilbakeblikk

Søndag 30. aug. hadde vi besøk av våre venner fra Evangelie-senteret her i i byen med deres leder Glenn Johnny Vaagsnes som talte i møtet. Dette var et mektig møte som beriket oss alle. Utrolig mye folk var tilstede. Ja, det nærmet seg grensen for hvor mange vi kan ha i disse korona-tider. I møteserien med Jon Erling Henriksen i begynnelsen av sept. fikk vi lytte til rik, løftende og undervisende forkynnelse. Herlig var det også å lytte til Evangelie-teamet på fredag og familien fra Romania som var med oss på det internasjonale møtet på lørdag. Søndag 13. sept. var våre kjære venner Berit og Arne Øystein Rambekk med oss. Det var klar forkynnelse om at Jesus Kristus er Guds veldige sønn. Søndag 20. sept. hadde vi besøk av brødrene Rolf og Harald Risdal. Å, det er herlig å høre våre brødre synge - det er så løftende og rikt. Gledelig var det også å få et lite besøk av venner fra Skien. Shervin talte, og møtet var veldig godt besøkt. Onsdag 23. sept talte Gordon Tobiassen. Det er alltid så rikt å lytte til vår bror for-kynnelse. Olav Dahl er med den siste helgen nå i sept. Vi er glade for predikantskaren som besøker oss. De forkynner et godt budskap.

Varmepumpe

Vi har nå gått inn for at det monteres varmepumpe til oppvarming av vårt lokale. Det blir en stor investering som vil kreve et økonomisk løft. Men når alle er med, så går dette bra. På sikt vil det bli billigere og sikrere oppvarming enn det vi har i dag. Vårt oppvarmingsanlegg som vi har nå er ikke helt å stole på lenger. Så det er på høy tid at dette blir gjort. Det er til glede og gagn for oss alle. Saken vil bli tatt opp i full bredde på menighetsmøtet i oktober. Vår kjære bror Morten Haugland er prosjektleder her.

Lutandas familie - nødhjelp

Vi minner om misjonsgaven til familien, slik at barna kan fortsatt få sin skolegang, mat og klær. Kontonr. er fremdeles

2801 48 21823.

Hjertelig takk til alle som står med her.

Nattverd

Søndag 4. okt. blir vårt første nattverds-møte siden mars, da korona-utbruddet kom. Vi skal gjøre det på en god forsvarlig måte, så alle skal føle seg trygge. Det skal bli godt å samles på denne måten igjen.

Takkehilsen

En takkehilsen til menigheten fra Marlynn Aanonsen for blomsterhilsen og besøk på sin 60 års, takk!