Februar

Misjon blant innvandrere

Vår bror Shervin Ebrahimian har lagt bak seg et travelt år når det gjelder å besøke menigheter over det ganske land. Året vi nå er inne i viser at vår brors tjeneste er etterspurt. I jan. og febr. skal han til Åmli, Lillesand, Ulsteinvik, Langevåg og han er ofte på Brubakken Evangeliesenter. Vi takker Gud for de åpne dørene som vår bror opplever. Guds sak går frem!

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 4. januar var vårt første møte i 2020, og det var virkelig en fin begynnelse på det nye året. Det var så mange som deltok med sang, vitnesbyrd og hilsninger. Gildt med et uventet besøk av Unni og Gordon Tobiassen også. Vår kjære bror Morten Haugland hadde en gripende hilsen om å være ikledd Guds kraft i våre liv. Vi opplevde virkelig en rik stund med å være samlet den dagen. Lørdag 1. februar er vi i gang igjen med besøk fra Lyngdal.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 1. februar samles vi igjen til Internasjonalt Møte. Vi får sangbesøk fra Lyngdal i sammen med flere. Daiga, Shervin og Kongokoret er med.

 

Olav Dahl besøker oss de to første søndagene i februar. Den 2. febr. blir det også dåp, noe som er gledelig. Vi hadde også flere dåpshandlinger i året som gikk. Søndag den 9. febr. er møtet kl. 11,00.

 

Glenn Johnny Vaagsnes og venner fra Evangeliesenterets arbeid her i byen er med oss på onsdagsmøtet 12. febr. Det blir også offer til det arbeidet.

 

Søndag 16. febr. får vi igjen besøk av vår kjære bror Arne Øystein Rambekk som vil synge og tale.

 

Søndag 23. febr. blir møtet kl. 11,00. Vår egen kjære Shervin taler, og det blir nattverd den dagen. I det møtet blir det anledning for flere å være med. Misjons- og måneds-offer innsamles.

 

Tore Kristiansen får vi gjensyn med i onsdagsmøtet 26. februar.

 

Søndag 1. mars er vår kjære Arne Øystein Rambekk på plass igjen. "Ja - stor er skaren med gledesbudskapet".

Tilbakeblikk

Vi takker Gud for de herlige samlingene i det nye året, og vi har kjent Guds nærhet har hvilt over møtene på et underfullt vis. Forkynnelsen har vært mektig og rik. Vår egen Shervin har talt i to møter. Gordon Tobiassen har besøkt oss med møter i profetordets tegn - mektig! Vår kjære bror Arne Øystein Rambekk med sin undervisende forkynnelse har også vært med oss. Haakon Martinsen besøker oss mens bladet trykkes. Det er gledelig å se at møtene har vært så godt besøkt. Og ikke minst, stadig nye ansikter å se. Vi takker Gud og fryder oss.

Velkommen tilbake Lutanda

Som overskriften viser så har vår kjære bror vært i Burundi (nabolandet til Kongo som han kommer fra) i flere mnd. Reisen har vært en misjonstur på alle måter. Han har vært med på å bygge en «kirke» og forkynt evangeliet igjennom sang, tale og evangelisering. Han har virkelig stått på. Kirkelokalet de bygde ble tatt av en storm, men er for det meste bygd opp igjen med hjelp fra venner som har stått med.

Gledelig

VI har opplevd i den senere tid at flere nye er kommet til menigheten - noe vi takker Gud for. Blant de siste som nå er med i "rekkene" er våre kjære brødre Arnold Nesse og Jens Sandkjær. Sistnevnte skal døpe seg søndag 2. febr.

Hjemlov

Vår kjære Oddmund Landvik sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser og Herre 5. jan. 85 år gammel. Oddmund og hans kone Elin var trofast med på søndagsmøtene. Hans ferd var preget av fred og gudsfrykt. Våre tanker går til Elin. Hun er rik på mange gode minner etter sin kjære mann. Vi takker Gud for vår bror og lyser fred over hans minne.

Bønnesamlingene

på tirsdagene kl. 11,00 og torsdagene kl. 19,00 er nå i "full gang" igjen på nyåret. Vi takker Gud for de som ser betydningen av samlingene, og tar seg tid til være med. Det er plass til flere, for det står skrevet: Elias ba og himmelen ga.

Møtetider

Som dere ser av møtekalenderen i bladet, så er noen søndagsmøter kl. 11,00 og noen kl. 17,00.