April

Misjon blant innvandrere

Shervin kan ikke reise så mye til andre menigheter som før, selv om han har innbydelser. Det er på grunn av korona-reglene i de forskjellige kommuner og byer. Det gjør at vår bror mister en del inntekter og gaver til misjonen. Han har 50% stilling her i menigheten, og resten ved besøk av andre menigheter. Det som kommer inn som gaver gis videre til folk som er i nød, blant annet til Ali og Mehrab som er henholdsvis i Italia og Helles. Dem sendes det fast til, og ellers gis det til noen som trenger hjelp. Derfor er vi glade og takknemlige for en gave på kr. 10.000,- som kom i mars måned til misjonen. Det er stort å ha misjonen og menigheten lagt på hjertet. Gud signe dere alle som er med.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 6. mars var det internasjonalt møte. Det var mektig å få kjenne Guds nærhet så følbart som vi gjorde i det møte. Vi hadde besøk av Jabran og hans familie som er fra Pakistan. Det var godt å gripende å høre vår bror, og vi fikk lytte til herlig sang fra Simona og vår egen kjære Ruth.

Predikantbesøk og møter

Påskehøytidens møter utgår

Se møtekalenderen.

 

Vidar Aronsen blir med oss onsdag 14. og søndag 18. april. Det er lenge siden vår bror var hos oss. Det blir misjonsoffer på søndag kveld. Det er alltid godt og inspirerende å lytte til hva Gud gjør i Østen.

 

Olav Dahl er med oss søndag 25. april. Det er en glede å lytte til vår brors klare forkynnelse. Det er løftende og rikt. Misjons og månedsoffer innsamles den søndagen.

 

Shervin Ebrahimian taler i møtet søndag 2. mai. Møtet er kl. 11,00, og det blir nattverd.

Tilbakeblikk

Søndag 28. februar opplevde vi en rik samling. Hele familien Sveinungsen var med, med sang og vitnesbyrd. Vår egen Shervin talte. Å hvilket møte. Vi hadde også møtesamling onsdagen etter med besøk av forstander Dag Grande fra Filadelfia i Tvedestrand - et besøk som vi gjerne ser igjen. Lørdag 6. mars var det internasjonalt møte (se Internasjonale møter). Ved møtets slutt fikk vi da melding fra Arendal Kommune om at alle samlinger måtte avlyses på grunn av koronaviruset. Nå har vi fått ny melding om at fra søndag 14. kan vi igjen ha møter med inntil 100 stk. med 2 meters mellomrom. Det vil si at ca-50-60 stk. kan samles i Betania. Så vi åpner opp for det. Som menighet må vi som aldri før be for land og folk. Vi er glade for at vi har holdt våre faste bønnesamlinger i gang på tirsdagene kl. 11,00 og torsdagene kl. 19,00.

 

Følg med i våre annonser, Betanias Facebookside og Betanias nettside www.betaniaarendal.com for å se hva som vil skje videre med møtevirksomheten vår på grunn av koronapandemien. De vil til enhver tid være oppdatert. Vi har fått mange og gledelige tilbakemeldinger på de digitale møtene vi hadde i februar måned da alt var nedstengt. Guds Ord vender aldri tomt tilbake. Det gir sin frukt, og det er 100% spiredyktig. Det er det samme i syd som i nord, og det samme i år som i fjor.

Laila 70 år

På vegne av menigheten ønsker vi å gratulere vår kjære Laila Halvorsen med 70 års dagen som er på lørdag 17. april. Vår kjære søster har vært i Betania i hele 65 år, det vil si siden hun var 5 år gammel. Det er helt utrolig å tenke på, halleluja. Etter hvert giftet Laila seg med ingen ringere enn Roald Halvorsen, som har stått i menighetens ledelse i over 50 år. Hun har stått trofast med sin mann i denne tjenesten i både medgang og motgang. Men vår kjære søster har også andre sterke tjenester og nådegaver. Hun er en salvet lovsanger som spiller og synger på møtene. Når Laila synger, så kjenner forsamlingen at Guds nærværet senker seg ned og fyller atmosfæren. Hun er også musikkleder for menighetsmusikken, og er trofast med i søstermisjonen. Det er sjeldent du ikke ser Laila på møtene våre. Hun har stått trofast med, og fremdeles står hun like trofast med i vår menighet. Kjære Laila, vi setter stor pris på deg, og du er til glede og velsignelse for hele menigheten. Vi ønsker deg Guds rike velsignelse og fred over denne store dagen, og vi ser frem til å stå sammen videre i tiden som ligger foran. Vi vil si i sammen med festreisende i salme 134, 3: Herren velsigne deg fra Sion, han som skapte himmel og jord.

Gratulerer med dagen!

 

Shervin og Tore