Januar

Misjon blant innvandrere

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 5. des. var vi igjen samlet. Vi fikk lytte til mye fin sang, og vår kjære Anne Lise Gulbrandsen vitnet kort og godt. Allerede lørdag 2. jan. blir det samling. Vi får lytte til flere som skal være med å synge. Daiga og Shervin blir med, og det blir noe å bite i.

Predikantbesøk og møter

Allerede lørdag 2. jan. kl. 16,00 blir det Internasjonalt møte. Familien Alphonce, Ruth, Kim og Daiga synger. Shervin taler, og det blir «noe å bite i».

 

Søndag 3. januar i 2021 med Berit og Arne Øystein Rambekk er det første predikantbesøk i det nye året, og det gleder vi oss til. Møtet er kl. 18,00. Det er alltid godt å sitte under talerstolen til våre venner.

 

Gordon Tobiassen taler i søndagsmøtet den 10. jan. kl. 11,00. Vi er så takknemlige for vår kjære bror og hans forkynnelse.

 

Vi har den glede å få besøk av vår kjære bror Olav Dahl søndagene 17. og 24. jan. Det blir to søndagsbesøk i flere måneder fremover, og det sier vi takk og lov til.

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir med oss onsdag 27. og søndag 31. januar. Det er alltid er friskt besøk gjennom sang og forkynnelse.

Tilbakeblikk

på året som nå er godt, så kjenner vi på en glede av takknemlighet tross Korona-tilstander med dens utfordringer. Vi har opplevd å be til Gud med folk til frelse, og vi har hatt dåp flere ganger. Senest nå i desember hadde vi den gleden i det vår kjære Merete Bergsmark lot seg døpe. Hun er ny i blant oss, så dette var gledelig. I 2020 har vi også hatt den glede å ønske nye velkommen. Møtene i året siste måned har vært mektige. Arne Øystein Rambekk, vår egen Shervin og Gordon Tobiassen har talt i møtene, og julekoret vårt sang så vi kjente tonen fra den himmelske lovsang i vårt midte. Fint å se den gode oppslutningen på bønnesamlingen også i den travle jule-måned. Et nytt og ukjent år ligger foran oss. Løftet lyder til oss alle: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Gud er for oss og i oss. Vær storlig frimodig.

Økonomi

Når vi nå har lagt et år bak oss med mange økonomiske utfordringer angående investeringer og nyanskaffelser som varmepumper osv., og ser den offervilje som er i menigheten - ja, da ble vi takknemlige og rørt til tårer. Gud signe dere alle. Det er gledelig å se at mange bruker avtalegiro i sin givertjeneste. Likeledes er det gledelig at Vipps også er økende. Uansett hvilken måte du gir på, så er vi Gud takknemlige for alle som er med i offertjenesten. For de som bruker månedsoffer-konvolutter, så ligger nye konvolutter for 2021 på lokalet.

Anne Grethe Moltemyr

Har gjort kjent at hun fra nyttår ønsker å slutte som menighetstjener. En tjeneste hun i mange år har vært med å tjent Guds rike sak i Betania. Vi vil takke deg så hjertelig for din innsats, og vi er glade for å ha deg i menigheten.

Bønnesamlingene

på tirsdagene kl. 11,00 og torsdagene kl.19,00 er til stor berikelse for vår menighet, og nødvendig i året som er gått. Vi forsetter med samlingene i 2021, og her er plass til flere. Vi ber og himmelen gir - takk og lov!

Internett

har vi nå fått på Betania. Det gjør at vi nå blant annet kan ha vår internasjonale farsitalende bibelgruppe på lokalet igjen. Da blir det også muligheter for å vise bilder, videoklipp og lignende på skjermene. Med dette, så når vi enda mer ut med evangeliet som er en Guds kraft til frelse. Takk og lov!