September

Misjon blant innvandrere

På grunn av koronaregler har besøk rundt til menighetene for vår kjære bror Shervin vært minimal. Men den høsten vi nå går i møte, så er reisekalenderen fylt opp. Langevåg, Drangedal, Lyngdal, Lillesand og Notodden er blant annet de steder som han skal besøke. Vi takker Gud for den åpne dør Shervin har fått og får i flere og flere menigheter.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 4. sept. starter vi opp igjen med internasjonale møter. Vår kjære Jon Erling Henriksen blir med, med sang og for-kynnelse. Likeså får vi sanginnslag av venner fra Tvedestrand, Daiga, våre venner Estella og Alphonse. Det blir også noe å bite i. Velkommen (kl.16,00)!

Predikantbesøk og møter

September blir en aktiv måned når det gjelder møter. Vi ser frem med forventing.

 

Møtehelg med Jon Erling Henriksen

Fredag 3. sept. kl. 19,00, lørdag 4. kl. 16,00 Internasjonalt møte. Flere sangkrefter deltar. Søndag 5. kl. 18.00.

 

Søndag 12. sept. kl. 18,00 får vi besøk av Olav Dahl, noe vi gleder oss til. Sanggruppa deltar.

 

Møter i profetordets tegn med Charles Hansen

Fredag 17. sept. kl. 19,00, Evangelie-teamet blir med. Søndag 19. sept. kl. 19,00. Emner blir avertert.

 

Søndag 26. sept kl. 18,00 får vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk som taler og synger, noe som vi ser frem til med glede.

Tilbakeblikk

Et lite tilbakeblikk på juni, juli og august som er sommermånedene. Møte-virksomheten i Betania har vært i full gang med unntak av en søndag og to bønnesamlinger. Vi er glade for dem som kommer til møtene også i sommertiden. Det har vært gledelig å se noen fremmende som er turister eller på besøk. Vi er takknemlige for atmosfæren som har hvilt over møtene - mektig og rikt. Vår egen kjære Shervin er den som har talt i de fleste møtene. Det har vært rikt og godt. Våre venner Anne Berit og Torbjørn Arnesen har også vært med i flere møter, likeså Gordon Tobiassen, Berit og Arne Øystein Rambekk, Glenn J. Vaagsnes og Vidar Aronsen. Vi er glade for predikantskaren som besøker oss, velsignet og til velsignelse.

Hjemlov

Vår kjære Ragna Thorsen fikk hjemlov tirsdag 27. juli - 82 år gammel og for-fremmet til Herligheten som det så fint lyder. Hun har reist hjem, noe som hun ønsket. Hun har tilhørt vår menighet i flere år, og når helsa tillot det, var hun trofast med på møtene. Hun var en glad kristen som var til stor velsignelse. Vi lyser fred over hennes fine minne.