Juni, juli, august

Misjon blant innvandrere

Nå er vår kjære bror i full gang med å besøke andre menigheter. Hans reiseliste er nå belagt frem til jul. Vår bror har besøkt Langevåg, Kvinesdal, i pinsehøytiden har han vær i Alta og talt i seks møter og nå først i juni skal han til iransk menighet i Oslo.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonal bibelgruppe

Vi har i det siste begynt å lage direkte-sendte programmer hvor vi inviterer gjester som kan fortelle om sitt møte med Jesus og om sin vandring i den kristne tro. Programmet heter: "Veien, sannheten og livet" hvor tidligere muslimer som er blitt frelst blir invitert til å fortelle om livet med Jesus. Vi har nå laget tre programmer hvor den første gjesten var vår bror Mehrab som nå er i Hellas. Programmene blir direktesendt på både YouTube "Shervin Ebrahimian" og Facebook "Mersi Nejatyafte". Neste program blir direktesendt mandag 31. mai kl. 19.00.

Predikantbesøk og møter

Kveldsmøtene i juni, juli og august er kl. 19,00. Men unntak kan skje, så følg med i avisen og på Betanias nettside.

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen vil tale og synge i møtene onsdag 2. og søndag 5. juni, likeså søndag 18. juli, onsdag 11. og søndag 15. august.

 

Vår egen kjære Shervin Ebrahimian blir med i søndagsmøtene 27. juni, 25. juli og 8. august.

 

Berit og Arne Øystein Rambekk blir med i søndagsmøtene 13. juni og 29. august.

 

Glenn Johnny Vaagsnes fra Evangelie-senteret her i byen taler og synger i søndagsmøtet 20. juni kl. 19,00. Det blir offer til arbeidet han står i.

 

Søndag 1. august kl. 11,00 taler Gordon Tobiassen. Vi gleder oss.

Tilbakeblikk

Søndag 18. april hadde vi besøk av Vidar Aronsen - det første møtet vi hadde etter at vi kunne ha åpent igjen på grunn av Korona. Gledelig å se så mye folk på møtene, og Guds nærhet var merkbart, takk og lov! Olav Dahl har vært med oss i flere møter i april og mai, og likeså Gordon Tobiassen, vår kjære bror Arne Øystein Rambekk og vår egen Shervin Ebrahimian. Så vi har lyttet til forkynnelse fra «øverste hylle» - Guds Ord er rikt og mektig. Hyggelig å se flere nye ansikter på Betania i det siste. Vi opplevde at i pinsehøytidens møter, så var også Guds nærvær mektig til stede. Det er nåde over nåde - vi er så takknemlig over å oppleve det på en slik måte.

Takk

Gjennom Betania – Nytt ønsker Laila Halvorsen å si en hjertelig takk til alle for oppmerksomhet på sin 70 års dag. Takk for gaver, blomsterhilsninger og hilsninger. Jeg er overveldet.