Mai

Misjon blant innvandrere

Vår kjære bror Shervin har også merket at Koronareglene har satt sitt preg på hans reisevirksomhet til menighetene. Noen steder har han vært: Drangedal, Åmli, Langevåg og Lillesand - små, men åpne og gode menigheter hvor Guds ord ble tatt imot med glede.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 1. mai er det internasjonalt møte.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 1. mai kl. 16,00 er det Internasjonalt Møte med Anne-Lise Gulbrandsen. Det blir rikt med sangkrefter og noe å «bite i». Daiga og Shervin er selvfølgelig med.

 

Søndag 2. mai blir møtet kl. 11,00, og det blir nattverd. Vår egen kjære Shervin Ebrahimian taler, og sangkrefter deltar.

 

Olav Dahl taler i møtene søndag 9. mai kl. 18,00 og 30. mai kl.19,00. Vi gleder oss til besøket.

 

Torsdag 13. mai kl. 19,00 Kr. Himmelfartsdag og søndag 23. mai kl. 11,00 1. pinsedag får vi besøk av Gordon Tobiassen.

 

Berit og Arne Øystein Rambekk blir med oss søndag 16. mai og 2. pinsedag kl. 19,00.

Tilbakeblikk

I mars og april måned, har det vært lite aktivitet på grunn av Koronareglene. Søndag 21. mars hadde vi besøk av Gordon Tobiassen, og onsdag 24. mars hadde vi den glede å ha besøk av Anne Berit og Torbjørn Arnesen. Vi kjente Guds nærvær var mektig tilstede. Så måtte vi stenge igjen. Men 1. påskedag hadde vi et digitalt møte med 20 stk i Betania som var lovlig.

Bønnesamlingene

på tirsdag kl. 11,00 og torsdag kl. 19,00 har pågått hele tiden - for vi har lov til å være 20 stk med 2 meters avstand. For det er godt å vite, som vi sier til hverandre, veien oppad er alltid åpen. La oss huske det.

Årsmøte

Endelig så kunne vi ha årsmøte. 21. april var vi samlet, og det var fint å se oppslutningen.

 

Det har vært et godt år for menigheten. Gledelig er det at vi også har døpt noen i året som gikk, og noen har latt seg frelse. Tre av våre venner har i året som er gått «reist» hjem til Jesus. Vi minnes dem med takk i våre hjerter.

 

Når det gjelder det økonomiske, har det vært gledelig å se på tross av koronatider, har folk vært med her. Det er blitt investert i nye varmepumper i gang og i lokalet, nye vinduer er satt inn flere i steder i «gamle» Betania, likeså skiftet utvendig kledning noen steder. Vi har lønnet vaskehjelp, slik at lokalet er rengjort til enhver tid.

 

Derfor er det gledelig at regnskapet for 2020 viste et overskudd, noe vi er så takknemlig til dere alle som er med her og gjør dette mulig - og vi vil stå på. Gud signe oss alle. 

 

Vi minner om menighetens

bankkontonr   2800 62 43705

og Vippsnr      126981

Vårdugnad

av lokalet innvendig blir i år gjort av vår bror som har vasking av lokalet som en jobb. Vi er ikke så mye i lokalet nå, og da blir det mindre vask i det daglige. Derfor tar han seg av vårvasken inne.

 

Det blir dugnad tirsdag 4 mai fra kl. 16:00 utenfor Betania.

Gledelig

Fra fredag 16. april har det blitt åpnet for at vi kan samles 100 stk med en meters mellomrom. Ellers følger vi til enhver tid de gjeldene koronaregler.