Oktober

Misjon blant innvandrere

Gledelig at vår Shervin er i full virksomhet for å inspirere og tale i flere menigheter i vårt land. Han har vært i Farsund, Drangedal, Vennesla, Oslo og Rognan. Og fremover i høst skal Langevåg, Ørsta og Ulsteinvik besøkes.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 2. sept. kl. 16,00 blir det Internasjonalt møte hvor Bjørn Inge, Morten, Daiga og Shervin blir med. Simone og familien Alphonce synger. Det blir noe å bite i.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 2. okt. kl. 16,00 blir det Internasjonalt møte, se møtekalenderen.

 

Søndag 3. okt. blir det møte kl. 11,00. Vår egen Shervin Ebrahimian taler. Det blir nattverd.

 

Berit og Arne Øystein Rambekk blir med oss på søndag 10. okt. Møtet er da kl. 18,00. Vi gleder oss.

 

Østen misjonær Vidar Aronsen blir med oss i møtene onsdag 13. og søndag 17. okt. I søndagskveldsmøtet blir det misjonsoffer.

 

Onsdag 20. okt. får vi besøk av ekteparet Jorun Anfinnes og Leif Gustavsen fra Skien, som vil synge og tale. Det er første gang de besøker oss på den måten.

 

Søndag 24. okt. har vi igjen den glede å få besøk av Glenn Johnny Vaagsnes og venner fra Evangeliesenterets arbeid i distriktet som vil tale, synge og vitne. Det blir offer til arbeidet våre venner står i.

 

Onsdag 27. okt. blir det et spesielt møte i Profetordets Tegn ved vår egen Shervin Ebrahimian. Han vil tale om Babylon, EU og islam, en belysning over tiden vi lever i. Det ser vi frem til med spenning og glede.

 

Siste søndag i okt. den 31. kl. 18,00 har vi den glede å få besøk av Olav Dahl igjen. Vår bror har god inngang blant oss. Det blir misjons- og månedsoffer.

Tilbakeblikk

Festsamlingen søndag 22. aug. var virkelig en festdag for oss alle. Vidar Aronsen var med og Sanggruppa likeså.

 

Når vi ser tilbake på møtevirksomheten i september, så fylles vi med glede og takknemlighet.

 

Olav Dahl var med oss 12. sept. hvor vi kjente det var rikt å være tiltede. Møtene med Jon Erling Henriksen var løftende. Og møtene med Charles Hansen om det Profetiske Ord var mektig i alle deler. Det hvilte en Guds åpenbaring over møtene som satte «spor» i oss alle. Gledelig med Evangelieteamet og Rolf og Harald Risdal som beriket oss med herlige og løftende sanger.

 

Vi takker Gud!

Hjemlov

Vår kjære Else M. Andersen sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser og Herre fredag 17. sept. 90 år gammel etter lang tid med sykdom. Hun er reist «hjem» slik hun ønsket, og det lyder så fint «For-fremmet til Herligheten». Hun bevarte troen og fullendte løpet. I over 40 år har hun tilhørt menigheten, og så lenge helsa tillot det var hun trofast med på møtene. Vi lyser fred over hennes minne.

Økonomi

Pr. 31. aug. har offer/inntekter gått ned med kr. 50.000,-. I samme tidsrom har også driftsutgiftene gått ned med kr. 100.000,- i forhold til 2020. I over 3 mnd hadde vi ikke offentlige møter pga korona. Tar vi det med i beregningen, så viser det at resultatet er strålende. Folk har vist ansvar. Pr. i dag har menigheten en god og sunn økonomi, noe som vi er veldig takknemlige for. Vi står foran en stor reparasjon av endeveggen som vender mot naboen i det gamle Betaniabygget. Det må gjøres på dagtid med profesjonell hjelp som er lønnet. Så vi er derfor glade for alle som er med. Ellers støtter vi flere misjonsprosjekter ettersom vi har mulighet. Den som gir til fattige, låner til Herren, og han blir ingen skyldig.

Bibelspredning i Iran

via Tyrkia. I sept, mnd. har vi vært med å sende kr. 3.000,- til bibelspredning i Iran via Tyrkia. Det er stor hunger etter Guds Ord i landet, og vi vet det kommer frem. Vi er glade for den muligheten vi får her.

 

Det er gledelig at den farsitalende bibel-gruppen når flere og flere. Gledelig er det også at Mehrab som vi kjenner godt i menigheten her, tar ledelsen av gruppen når Shervin er ute å reiser. Mehrab er blitt som en predikant, vokst i nåde og kjennskap og underviser. Vi sier et takk og lov til det.