Mars

Misjon blant innvandrere

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

I mars kan vi nå samles til Internasjonalt Møte igjen, og det gleder vi oss til. Så se på møtekalenderen hvem vi får besøk av. Du er hjertelig velkommen!

Predikantbesøk og møter

Rett før bladet skal trykkes har vi fått den gledelige meldingen at vi igjen kan ha offentlige møter med inntil 100 stk. - Takk og lov!

 

Onsdag 3. mars kl. 19,00 blir vårt første ukemøte på lenge. Vi får besøk av forstander Dag Grande fra Filadelfia Tvedestrand - noe vi gleder oss til.

 

Lørdag 6. mars kl. 16,00 blir det Inter-nasjonalt møte. Vi får da besøk av Jabran Inaya som er fra Pakistan. Simona, familien Alphonce og flere deltar med sang. Daiga og Shervin blir med, og det blir noe å bite i.

 

Søndag 7. mars kl. 18,00 får vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk. Våre venner er godt kjent hos oss. Vi ser frem til besøket.

 

Onsdag 10. mars kl. 19,00 er det Menighetens Årsmøte med regnskap, årsrapport og mye annet.

 

Olav Dahl som vi er veldig glad for ha iblant oss, taler i søndagsmøtene 15. og 21. mars. Sang og musikkrefter vil bli avertert.

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen synger og taler på møtene onsdag 24. og søndag 28. mars. Vi ser frem til besøkene. Søndagen er det misjons og mnd. offer.

Tilbakeblikk

Siden begynnelsen av januar har vi dessverre vært forhindret for å ha møter hvor mer enn 10 stk kan være samlet. Som menighet har vi derfor hver søndag i januar og to søndager i februar holdt digitale møter som er sendt ut på digitale plattformer som Facebook, YouTube og Betanias nettside.

 

Tilbakemeldingene er mange og fine. Flere hundre har sett og lyttet til møtene. Gledelig!

 

Olav Dahl, Gordon Tobiassen og vår egen Shervin har talt, og mange sangkrefter har vært med. Vi er glade for at vi kan nå ut med det Gode Budskap. Guds Ord vender aldri tomt tilbake.

Økonomi

Året 2020 var et godt økonomisk år for menigheten, noe årsregnskapet viser. Året 2021 startet med nedstenging på grunn av Koronaepidemien, noe som selvfølgelig gjør utslag når det gjelder inntekter til menigheten, selv om mange sender direkte på avtalegiro, Vipps osv. Så vi har gått glipp av en del kollektinntekter. Vi er derfor glade for at vi nå er i gang igjen!

Hva skjer

Mens vi holdt på med å arbeide med nytt Betania-Nytt, får vi melding om at fra tirsdag 23. februar kan vi igjen være samlet inntil 100 stk. med en meters avstand, og ellers følge de gjeldende koronareglene. Vi kjenner at nå vil vi rope et takk og lov. Tenk at nå kan vi samles igjen. For ingen ting kan erstatte de helliges samfunn og verdien det ligger i det.

 

Vi har skrevet ferdig det meste av Betania-Nytt, så det kan skje en del forandringer. Følg med i avisen og på nettsiden vår www.betaniaarendal.com. Det er mange som har bedt om dette, så la gleden og takknemligheten fylle våre hjerter. Gud våker over sitt folk.

Bønnesamlingene

som vi har på tirsdag kl. 11,00 og torsdag kl. 19,00 har vi holdt ved like i disse tider. På tirsdag formiddagene har vi «fullt hus» av det som er lovlig. På torsdag kveldene er der ennå plass. Du er velkommen til å være med.