Februar

Misjon blant innvandrere

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 2. jan. var vi allerede i gang med vårt første internasjonale møte for 2021. Det var virkelig en rik samling på alle måter, og mange bidro med sang. Vi fikk lytte til en frisk hilsen fra Remi som bor i Kr.sand med sin familie. Det var også gildt å se nye ansikter. Lørdag 6. februar samles vi igjen til internasjonalt møte. Denne gang får vi besøk fra Pakistan, og det blir rikt med sangkrefter som blir med. Vel Møtt!

Predikantbesøk og møter

Lørdag 6. februar kl. 16,00 samles vi igjen til Internasjonalt møte. Se møtekalenderen.

 

Søndag 7. februar kl. 18,00 er Berit og Arne Øystein Rambekk igjen med oss. De er blitt «husvarme» hos oss nå, noe vi er veldig glade for.

 

Onsdag 10. februar får vi besøk av forstanderen i Filadelfia Tvedestrand. Det er første gang han er hos oss.

 

Olav Dahl er med oss søndagene 14. og 21. februar som er kl. 18,00. Vi gleder oss. Det er alltid godt å høre vår brors forkynnelse. Sangkrefter deltar.

 

Søndag 28. februar taler vår egen Shervin Ebrahimian. Vi har den glede å ha med oss familien Sveinungsen som synger og vitner – herlig å høre dem. Det blir misjons- og måneds-offer den dagen.

Tilbakeblikk

Januar måned er blitt en tid med lite møte-virksomhet da vi måtte etterkomme de nye Korona-reglene som sier at maks 10 kan være samlet. Bønnemøtene våre på tirsdagene og torsdagene har vi holdt ved like da vi er innenfor dette tallet. De møtene har ikke vært avertert. Vi håper at vi kan holde møter igjen i februar. Alle kjenner vi på et stort savn, men det gjør også noe med oss at vi ser verdien i De Helliges Samfunn. Som menighet vil vi fortsatt huske på våre venner i bønn som er ensomme og plages med sykdom. Selv om nesten alt stenges ned, så er veien oppad åpen. Veien til nådens trone er åpen for alle til å hente styrke og kraft.

Økonomi

På grunn av Covid-19-viruset var det ingen offentlige møter i januar med unntak av søndag den 3.jan. Vi går da litt glipp av offerinntektene. Heldigvis er det mange i menigheten som bruker avtalegiro, likeså Vipps, og sender på den måten direkte til menighetens bankkonto. Dette er strålende, og vi vil oppmuntre alle som kan følge på her. Som menighet ønsker vi å stå ved våre forpliktelser når det gjelder predikanter som vi har kalt og ikke kan komme på grunn av korona-regler. Så vi er dypt takknemlige for det ansvar vennene viser. Hjertelig takk - Gud signe dere alle!

Hjertelig takk

vil vi igjennom Betania-Nytt gi til vår kjære menighetstjenerinne Randi M. Karlsen som under hele korona-tiden har sørget for at vi til enhver tid har de ting som vi skal ha, slik at smittevernreglene følges i lokalet. Hun sørger også for at blomster og lys er på plass. Hjertelig takk Randi!

Varmepumper

er ferdig montert og på plass i gangen og i møtesalen til stor glede for oss alle. Takket være gode innkjøp og montering ble det litt billigere enn forventet, noe vi sier takk og lov til.

Digitale møter

Vi har nesten i hele januar ikke hatt muligheten for å ha møter på Betania. Men tre søndager har noen vært samlet på Betania for å nå ut med Det Glade Budskap via digitale plattformer som Facebook, YouTube og på Betania’s nettside. Utrolig mange har sett og hørt det, og tilbakemeldingene er gledelige og gode. Gordon Tobiassen, Olav Dahl og vår egen Shervin har talt. Flere av menighetens sang- og musikk-krefter har deltatt.

Hjemlov

Vår kjære bror Arnold Neset fikk plutselig hjemlov. Det kom som et sjokk på oss. Vår bror var med på bønnemøte på tirsdag 19.jan. og døde torsdag 21. - ufattelig. Det var med stor sorg vi mottok meldingen. Vår bror var en som på alle måter bidro på en positiv måte i forsamlingen med sine friske vitnesbyrd og sin store omsorg for og til alle. Han vil bli savnet. Vi vil minnes han med takknemlighet for den berikelse han var for menigheten. Vår bror var 82 år og vital helt til det siste. Våre tanker går til hans kjære Marit med familie. Vi lyser fred over hans minne som vil leve til rik velsignelse iblant oss.

 

Fredag 21. jan. sovnet vår kjære Trygve Paulsen inn i troen på sin Frelser og Herre 90 år gammel. Han har nå fullendt løpet og bevart. Vår bror hadde et stort hjerte for misjonen. Vi takker Gud for vår bror, og våre tanker går til hans kjære Tomine som vi vil huske i våre bønner. Vi lyser fred over hans gode minne som fortsatt vil leve iblant oss.