November

Misjon blant innvandrere

Høsten har vært en travel tid for Shervin når det gjelder reise og med møteaktivitet. I oktober og november skal Langevåg, Drangedal, Ulsteinvik, Ørsta og Oslo besøkes. Vi takker Gud for de åpne dører som vår bror opplever for Ordets forkynnelse og misjonsarbeidet.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 6. nov. er det igjen Internasjonalt Møte. Anne Lise Gulbrandsen i sammen med Daiga og Shervin blir med. Det blir rikt med sangkrefter som vil delta. Det blir også barnevelsignelse denne gangen. Møtet begynner kl. 16,00. Hjertelig velkommen!

Predikantbesøk og møter

Lørdag 6. nov. blir det igjen Internasjonalt Møte. Denne gang får vi besøk av Anne Lise Gulbrandsen. Det blir med sangkrefter, og det blir barnevelsignelse. Daiga og Shervin er med, og det blir noe å bite i som vanlig.

 

Søndag 7. nov. blir Olav Dahl med oss. Det er alltid så godt å lytte til vår brors forkynnelse.

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir med oss onsdag 10. og søndag 14. nov. Det er en stund siden de var her, så vi gleder oss.

 

Søndag 21. nov har vi den glede igjen å få besøk av våre kjære venner Berit og Arne Øystein Rambekk.

 

Gordon Tobiassen blir med oss onsdag 24. nov. Vi gleder oss. Det blir kun det ene møtet denne mnd.

 

Søndag 28. nov. får vi besøk av våre venner familien Sveinungsen som synger og vitner. Vår kjære Shervin blir med i møtet. Misjons og mnd. offer blir innsamlet. Det blir en enkel bevertning etter møtet.

Tilbakeblikk

Søndag 3. okt. var møtet kl.11,00, og det var nattverd. Vår bror Shervin talte.

 

Vår kjære Arne Øystein Rambekk talte og sang søndag 10. okt.

 

Vidar Aronsen talte i møtet 17. okt. Det var mye folk tilstede, og Sanggruppa sang med glød og begeistring - herlig! Et stort misjonsoffer kom inn til bibelspredning til Kina og ellers i Østen.

 

Søndag 24. okt. hadde vi den glede å ha besøk av våre venner fra Evangelie-senterets arbeid i Arendal og Grimstad som sang og vitnet, likeså deres leder Glenn J. Vaagsnes som talte. Det hvilte en herlighetsånd over møtet, og vi fikk lytte til en rik forkynnelse om Guds nåde og barmhjertighet. Det ble tatt opp offer til arbeidet våre venner står i, og her ble vist at vi vil være med som menighet. Vi vil også være med i bønn for dette viktige arbeid som Evangeliesenteret gjør i vår by.

 

Det profetiske møtet med Shervin onsdag den 27. var en mektig samling. Mer om det i neste Betania - Nytt.

Hjemlov

Vår kjære Arvid Sjøen fikk hjemlov tirsdag 19. okt. 82 år gammel. Han sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser og Herre. Vår bror som har vært syk i lengre tid så frem til å komme «hjem» som han sa det. Vi takker Gud for vår bror og lyser fred over hans minne.

Gledelig

at flere vil ha Betania som sitt åndelige hjem. Vi sier velkommen til:

  • Jenny Kongstøl Kristensen
  • Lisa Marie og Christoffer Heimdal
  • Seble Belay Yashu