April

Misjon blant innvandrere

Vi er Gud takknemlige for de åpne dører som Shervin opplever i sin forkynnergjerning til andre menigheter. Også er vi glade for at han også brukes mer og mer som forkynner her i Betania. I mars har han vært i Kvinesdal, Kråkstad, Larvik og Kr.sand. I april står Langevåg og Lillesand for tur. Som nevnt blir han med i påskens møter i Betania.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag 1. april er det igjen Internasjonalt møte. Det blir som vanlig godt med sangkrefter som blir med. Daiga, Shervin og flere vil delta. Det blir noe å «bite i».

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir med oss i søndagsmøtet 2. april. 

 

Påskens møter

 

Det blir møte og nattverd på langfredag kl. 11:00 og møte på 1. påskedag kl. 18:00. Vår egen Shervin Ebrahimian taler i møtene, og det er flere som blir med. Vi er glade for at vi har godt med sangkrefter som vil delta. Så kom og vær med i høytidens møter.

 

 

Søndag 16. april er våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk igjen på plass hos oss. Det er alltid så godt å få besøk av dem.

 

Onsdag 19. april samles vi til undervisning, bønn og samtale ledet av Shervin. Det er så rikt og samles på denne måten. Vi har blitt oppbygget på vår høyhellige tro - takk og lov!

 

Søndag 23. april får vi igjen besøk av Vidar Aronsen. Vi er så takknemlig for det tette samarbeidet vi har med vår bror og Asia-misjonen. På den måten er vi med på å spre Guds ord i Kina, Japan, ja hele Østen igjennom bibeltrykkeriet som vi støtter.

 

For søndag 30. april er det ennå ikke klargjort hvem som kommer. Men predikant og sangkrefter vil bli avertert og kunngjort i avis, Facebook og på vår nettside i god tid.

 

Søndagsmøtet 14. mai blir kl. 17.00 siden vi får besøk av det store Grenlandskoret og våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk. Det blir kaffeservering med kaker etter møtet.

Tilbakeblikk

Søndag 5. mars hadde vi den gleden å ha besøk av Hanne og Vidar Brautaset. Våre venner sang, vitnet og talte på en slik måte, at det var berikende å være på Betania den dagen. Vi kjente en atmosfære som hvilte over forsamlingen på en løftende måte. Vår egen Sanggruppa var også med til stor velsignelse. Det var lenge siden våre venner Hanne og Vidar hadde vært her, og vi gleder oss over at de kommer igjen om ikke så lenge. Møtet var godt besøkt, og kr. 10 000,- kom inn til misjonen. Samlingen rundt kaffebordene etter møtet var også til stor glede.

 

Vidar Aronsen talte i søndagsmøtet 12. mars. Her fikk vi høre om Guds storhet og allmakt på en slik måte som skapte forventning. Søndag 19. hadde vi igjen den glede å ha våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk på besøk. Det var så godt og så friskt å lytte til forkynnelse og sang. Det var gledelig å se så mye folk i møtet.

Menighetens årsmøte

Onsdag 15. mars hadde menigheten sitt årsmøte. Årsrapport og regnskap ble lagt frem og godkjent. Gledelig å se at året 2022 var et godt år for vår menighet på alle måter. Vi takker Gud for alle som trofast er med på møtene og i offertjenesten, slik at vi kan drifte menigheten på en sunn og god måte. Det var hyggelig å oppleve det fine engasjementet på årsmøtet under de forskjellige sakene som ble behandlet.

Golgatatimen

Det finnes ikke noe sted vi så tydelig ser Guds kjærlighet og menneskets synd, som på korset. Det var ikke Golgata som skapte Guds kjærlighet, men Guds kjærlighet som skapte Golgata. Når så Jesus roper ut at det er fullbrakt, var frelsesverket ferdig. Alt var gjort som gjøres skulle. «Takk for Golgata. Jeg blir aldri mer den samme. Takk for Golgata, alt er annerledes nå» sier en kjent sang. Hvorfor det? Fordi Jesus triumferte på korset over alle angrep fra djevelen selv. Han døde i synderes sted, i ditt og mitt sted. Barabbas, en røver, gikk fri, for Jesus tok hans plass. På samme måte tok Jesus din og min plass, som var skyldige til døden.