November

Misjon blant innvandrere

I oktober har Shervin besøkt menigheter i Kr.sand, Larvik, Langevåg, Åmli og Neslandsvatn. I tillegg at har han talt i møter her i Betania. Vi takker Gud for at vi som menighet opplever å være delaktig i hans tjeneste, en tjeneste som menig-heten får velsignelse tilbake av. Vi minner om kontonummeret her.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag 4, nov. kl. 16:00 er det igjen Internasjonalt møte. Vi får besøk av Kjetil Netland og vennene fra Zion Neslandsvatn. Det gleder vi oss til!

 

I søndagskveldsmøtet den 5. nov. taler Gordon Tobiassen. Han skulle ha vært i Israel, men vi er glade for at han kan være med oss i dette møtet, siden han ikke kunne reise. Møtet begynner kl. 17:00.

 

Olav Dahl taler i søndagsmøtene den 12. og 19. nov. Det er alltid så godt å lytte til vår brors forkynnelse. Betania Sanggruppa synger 12.nov.

 

Onsdag 22. kl. 19:00 blir det igjen bibelundervisning med bønn og samtale ledet av Shervin.

 

I søndagsmøtet 26. nov. kl. 17:00 synger og taler Tore Kristiansen. Det er lenge siden han har vært hos oss nå, så det blir gledelig å se og høre vår bror igjen. Betania Sanggruppa synger.

Tilbakeblikk

Søndag 8. okt. hadde vi den glede å ha besøk av Hanne og Vidar Brautaset. Det var virkelig et «festmøte» hvor vi kjente oss løftet og velsignet. Gledelig å se så mye folk på møtet.

 

Det er lenge siden vi hadde besøk av våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk. Det var derfor gledelig å ha dem med i søndagsmøtet den 15. okt. Det er alltid trygt og sitte under vår brors talestol.

 

Søndag 22.okt. var Betania nesten fullsatt, tross et ufyselig høstvær. Shervin talte, og våre venner familien Sveinungsen sang og vitnet. Vi kjente alle en berøring av Guds nærhet og lifligheten som hvilte over møtet.

En hjertelig takk

vil vi gi til Bjørn Inge Johansen som med sine «grønne hender» har gjort det så fint utenfor lokalet. Det var fint kjære bror.

Nødhjelp til Lutandas familie

Vi minner om konto 2801 48 21823 som du kan sende din gave til. Pengene går til skolegang for barna. Det er Randi M. Karlsen som er misjonskasserer. Gud signe dere til å være med!

Hjemlov

Vår kjære Marie H. Pedersen sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser den 22. september 91 år gammel på Plankemyra bo og omsorgssenter. Hun har vært med i Betania i nesten hele sitt liv. Marie var trofast og gavmild når det gjaldt menigheten og misjonen.

 

Vi ser tilbake med takk til Gud for vår kjære Marie og lyser fred over hennes gode minne, og sier takk!